Cụm thi đua số 7 quyết tâm đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác

17:45 20/03/2019

Chiều 20-3, dưới sự chủ trì của Thiếu tướng Đỗ Văn Hoành, Chánh Thanh tra Bộ Công an – Cụm trưởng Cụm thi đua số 7, các đơn vị gồm: Cục Tổ chức cán bộ; Cục Đào tạo; Cục Công tác đảng và công tác chính trị; Cục Truyền thông CAND; Thanh tra Bộ và Cơ quan Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ Công an Trung ương đã tổ chức Hội nghị phát động, ký kết giao ước thi đua năm 2019.


Qua thảo luận, các đơn vị đã thống nhất thông qua “Kế hoạch triển khai công tác và phát động phong trào thi đua Vì An ninh Tổ quốc năm 2019” và ký kết Giao ước thi đua với 5 nội dung. 

Trọng tâm là tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015 – 2020, Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII của Đảng và các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị. 

Toàn cảnh Hội nghị

Tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của các tổ chức đảng, trước hết là của cấp uỷ và chỉ huy đơn vị.

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hoá vì nhân dân phục vụ; thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế, quy trình công tác. Tiếp tục đổi mới phương pháp lãnh đạo, tổ chức phong trào thi đua; coi trọng phát hiện, xây dựng và nhân rộng các mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả. 

Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác tổ chức cán bộ, công tác đào tạo, công tác đảng – công tác chính trị, công tác thanh tra, công tác kiểm tra, giám sát và truyền thông, phục vụ kịp thời Đảng uỷ Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo thắng lợi các mặt công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh…

Các đơn vị thuộc Cụm thi đua số 7 ký kết giao ước thi đua

100% đơn vị trong Cụm thi đua số 7 đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu “Cờ Thi đua của Bộ Công an” trở lên, tổng kết phong trào thi đua năm 2019 có ít nhất 50% đơn vị đạt danh hiệu “Cờ Thi đua của Bộ Công an; 1 đơn vị được tặng “Cờ Thi đua của Chính phủ”; 100% đơn vị cấp phòng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao; 80% đơn vị đạt danh hiệu “Đơn vị tiên tiến”, trong đó 40% đơn vị đạt danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng” trở lên.

100% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, Đảng bộ được xếp loại là Đảng bộ “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; kết quả xếp loại tổ chứ Đảng năm 2019 có 20% chi bộ, Đảng bộ “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. Phấn đấu tỷ lệ cán bộ chiến sỹ vi phạm bị xử lý kỷ luật dưới 0,5%.


Quỳnh Vinh- Đình Dũng