Trong năm 2018, phong trào thi đua xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và được khen thưởng các hình thức cao của Nhà nước và Chính phủ, thực sự là tấm gương tiêu biểu để cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị học tập và noi theo.

Tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2018, Cụm thi đua số 5 có 1 đơn vị được tặng Cờ thi đua của Chính phủ; 4 đơn vị được tặng Cờ thi đua của Bộ Công an.

Đại diện lãnh đạo các đơn vị của Cụm thi đua số 5 ký giao ước thi đua.

Tại Hội nghị, Cụm thi đua số 5 phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2019 với khẩu hiệu hành động “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả” quyết tâm đoàn kết, gắn bó, nỗ lực phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc các nội dung, chỉ tiêu đề ra; đồng thời đại diện lãnh đạo các đơn vị đã ký giao ước thi đua.

Minh Hiền