Tiếp nhận kỷ vật bảo vệ đồng chí Phạm Hùng và đồng chí Võ Văn Kiệt

15:50 20/12/2017

Ngày 20-12, Công an tỉnh Sóc Trăng tổ chức lễ tiếp nhận kỷ vật bảo vệ cho đồng chí Phạm Hùng và đồng chí Võ Văn Kiệt do Đại tá Phạm Thi, nguyên Giám đốc Công an tỉnh trao tặng. 

Buổi lễ tiếp nhận được diễn ra trong không khí trang trọng. CBCS đã được nghe Đại tá Phạm Thi, nguyên Giám đốc Công an tỉnh nói chuyện truyền thống về tinh thần yêu nước, chiến đấu dũng cảm của lực lượng Công an nhân dân nói chung và của bản thân đồng chí trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Đại tá Phạm Quốc Việt, Phó Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng cùng CBCS tiếp nhận kỷ vật chiến tranh bảo vệ đồng chí Phạm Hùng và đồng chí Võ Văn Kiệt từ Đại tá Phạm Thi, nguyên Giám đốc Công an tỉnh này.

Trong quá trình tham gia chiến đấu, bảo vệ các đồng chí nguyên là Nguyên thủ quốc gia, trong đó có đồng chí Phạm Hùng và đồng chí Võ Văn Kiệt, đồng chí Phạm Thi đã được trang cấp các loại vũ khí quân dụng. Sau hơn 20 năm nghỉ hưu, đồng chí vẫn bảo quản tốt các vũ khí này và bàn giao lại cho Đảng ủy Công an tỉnh Sóc Trăng để bảo quản, giữ gìn và tiếp tục giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.

Thay mặt Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh, Đại tá Phạm Quốc Việt, Phó Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng gửi lời tri ân sâu sắc đến đồng chí Phạm Thi đã trao tặng những kỷ vật có giá trị lịch sử to lớn. Đồng thời yêu cầu đơn vị tiếp nhận phải có kế hoạch bảo quản, lưu giữ an toàn các kỷ vật này để góp phần tiếp tục giáo dục CBCS Công an tỉnh nhà về truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, khát vọng hòa bình của dân tộc. Qua đó, khơi dậy niềm tin tự hào, lòng tự tôn dân tộc. Cổ vũ, động viên CBCS vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.


D. Hương – N. Hoàng