Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát phục vụ Đại hội Đảng các cấp trong CAND

18:45 04/03/2020
Sáng 4/3, tại Hà Nội, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đã có buổi làm việc với Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương về một số nội dung trọng tâm công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng năm 2020.


Cùng dự buổi làm việc có Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Từ đầu năm 2020 đến nay, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương  đã tham mưu Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương ban hành chương trình công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng năm 2020; tập trung tham mưu và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát phục vụ Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trong Đảng bộ Công an Trung ương. 

Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành kết luận các cuộc kiểm tra giám sát; tiếp tục thực hiện các kế hoạch kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm với tinh thần kiên quyết, nghiêm minh, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, qua đó góp phần xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân ngày càng trong sạch, vững mạnh… 

Phát biểu tại cuộc họp, Bộ trưởng Tô Lâm biểu dương những kết quả đã đạt được của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương trong thời gian qua, góp phần quan trọng trong công tác thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương đến các cấp trong Công an nhân dân.

Nhất trí với các biện pháp, phương hướng công tác của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương thời gian tới, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, từ nay đến hết năm 2020, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương tập trung tham mưu thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương theo Chương trình công tác đã đề ra. 

Tham mưu giải quyết kịp thời nhiệm vụ kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, khiếu nại, tố cáo đột xuất, nhất là các vụ việc liên quan đến nhân sự Đại hội đảng các cấp trong Công an nhân dân; tăng cường công tác nắm tình hình, kịp thời phục vụ yêu cầu của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an về nhận xét, đánh giá, sắp xếp, bố trí cán bộ trước, trong và sau Đại hội đảng các cấp.

Rà soát, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung và ban hành các nghị quyết, quy định, hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo toàn diện, liên thông, xuyên suốt để tạo điều kiện cho Ủy ban kiểm tra các cấp trong CAND thực hiện nhiệm vụ hiệu lực, hiệu quả; tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2020…

P.A.