Đến nay, 100% các chi bộ, đảng bộ cơ sở trong toàn Đảng bộ Công an tỉnh đã triển khai thực hiện nghiêm túc công tác chuẩn bị đại hội; 26 chi bộ trực thuộc các Đảng bộ cơ sở đã tổ chức thành công Đại hội.

Trong đó, Đảng ủy Công an tỉnh đã lựa chọn chi bộ 2 trực thuộc Đảng bộ Phòng Tham mưu; chi bộ Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ và Đảng bộ Phòng Cảnh sát giao thông tổ chức Đại hội thí điểm bầu trực tiếp Bí thư cấp ủy...

Đảng viên Chi bộ Tham mưu An ninh, Pháp chế và quản lý khoa học bỏ phiếu bầu Ban Chi ủy Chi bộ khóa VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023.

Ngoài 3 chi, Đảng bộ được chọn tổ chức Đại hội điểm, Đảng ủy Công an tỉnh cũng chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc học tập, rút kinh nghiệm tập trung làm tốt công tác tổ chức Đại hội theo đúng kế hoạch; triển khai theo phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển. Phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng và nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu.

Tham mưu Ban Thường vụ thành lập các tiểu ban giúp việc và tổ chức đại hội; đồng thời phân công cho các đồng chí trong cấp ủy chỉ đạo trực tiếp công tác tổ chức Đại hội của các chi bộ, đảng bộ đảm bảo việc xây dựng văn kiện và đề án nhân sự được thực hiện đúng yêu cầu, công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên, cán bộ, chiến sỹ được đẩy mạnh, gắn với các phong trào thi đua, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp và kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2020.

Anh Phượng