Cùng dự Hội nghị có hơn 200 đại biểu là các đồng chí đại diện Thường trực Đảng uỷ, Ban Giám đốc, lãnh đạo Phòng Công tác đảng và Công tác chính trị, Phòng Tổ chức cán bộ Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương từ Thanh Hoá trở ra phía Bắc; các đồng chí đại diện Đảng uỷ, lãnh đạo Phòng đảm nhiệm Công tác đảng và Công tác chính trị, công tác cán bộ các đơn vị thuộc cơ quan Bộ và các bệnh viện, trường, học viện CAND…

Toàn cảnh Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Thiếu tướng Đào Gia Bảo nhấn mạnh, Đại hội đảng các cấp là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của toàn Đảng, toàn dân và đối với lực lượng CAND; có vai trò, ý nghĩa vô cùng quan trọng trong định hướng, lãnh đạo, chỉ đạo, cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Qua đó, góp phần quan trọng phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ tổ quốc; đồng thời, thông qua đại hội để xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong CAND.

Thiếu tướng Đào Gia Bảo phát biểu tại Hội nghị.

Đây cũng là dịp để các đảng bộ, chi bộ trong CAND tiến hành kiểm điểm, đánh giá khách quan toàn diện những kết quả đạt được, những hạn chế khuyết điểm và nguyên nhân; đồng thời, rút ra những bài học kinh nghiệm trong việc triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VI, nghị quyết đại hội các cấp trong nhiệm kỳ qua.

Trên cơ sở đó, đề ra phương hướng, nhiệm vụ của đảng bộ trong nhiệm kỳ 2020-2025; kiểm điểm sự lãnh đạo của cấp ủy trong nhiệm kỳ 2015-2020; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và văn kiện đại hội đảng bộ cấp trên; lựa chọn các đồng chí có năng lực, trình độ, uy tín, sức khỏe để bầu tham gia ban chấp hành đảng bộ, chi bộ nhiệm kỳ mới và bầu đại biểu tham dự đại hội đảng bộ cấp trên.

Đại biểu dự Hội nghị.

Hội nghị sẽ diễn ra trong hai ngày từ ngày 9-1 đến 10-1 với nhiều nội dung công tác như: công tác chuẩn bị, quy trình tổ chức đại hội và xử lý tình huống; công tác chuẩn bị văn kiện đại hội và thảo luận  góp ý dự thảo văn kiện Đại hội các cấp; một số vấn đề về công tác kiểm tra, giám sát phục vụ Đại hội  đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng; công tác nhân sự đại hội và Quy chế bầu cử trong Đảng; trao đổi, thảo luận, giải đáp những khó khăn, vướng mắc  trong công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội…

Vũ Linh