Qui định giá tối đa đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt

Thứ Ba, 23/10/2018, 23:04

Chiều ngày 23-10, Văn phòng UBND TP Hồ Chí Minh cho biết đã ban hành Quyết định số 38/2018/QĐ - UBND quy định về giá tối đa đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt và giá tối đa dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước


Theo đó, từ ngày 1-11, giá dịch vụ thu gom tại nguồn bằng phương pháp thủ công là 364 đồng/kg; bằng phương tiện cơ giới: 166 đồng/kg; riêng đối với giá dịch vụ vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt sẽ thực hiện theo lộ trình: Giai đoạn năm 2018-2019, giá vận chuyển là 40 đồng/kg, năm 2020 là 133,5 đồng/kg, năm 2021 là 227 đồng/kg, từ năm 2022 trở đi là 247 đồng/kg. Cũng từ năm 2022 sẽ áp dụng mức giá 475 đồng/kg đối với dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt.

Mức giá này đã tách thuế giá trị gia tăng đầu vào và chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng đầu ra. UBND quận, huyện căn cứ vào mức giá chi tiết áp dụng cho các đối tượng trên địa bàn quản lý. 

Trong quá trình thực hiện, khi có sự thay đổi các cấu phần của đơn giá chi tiết (tiền lương, định mức, giá nhiên liệu và các yếu tố khác trong xây dựng đơn giá), UBND quận, huyện chủ động điều chỉnh giá cụ thể đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt sử dụng nguồn ngân sách nhà nước áp dụng trên địa bàn quản lý cho phù hợp.


Nhân Sơn
.
.
.