Xây dựng hệ thống báo chí CAND đáp ứng yêu cầu tình hình mới

19:39 05/10/2020
Ngày 5/10, Cục Truyền thông CAND tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện các nội dung Đề án “Quy hoạch báo chí trong CAND”. Trung tướng Mai Văn Hà, Cục trưởng Cục Truyền thông CAND chủ trì hội nghị.

Tại Hội nghị, Trung tướng Mai Văn Hà khẳng định, quy hoạch báo chí CAND gắn liền với sự phát triển và nâng cao chất lượng các loại hình báo chí CAND; xây dựng báo chí CAND trở thành cơ quan truyền thông chủ lực, đa phương tiện, là nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, nghị quyết của Đảng uỷ Công an Trung ương và Bộ trưởng Bộ Công an về công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND. 

Trung tướng Mai Văn Hà phát biểu tại hội nghị

Quy hoạch báo chí trong CAND nhằm thực hiện hiệu quả Quyết định số 362/QĐ-TTg ngày 3/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 (Quyết định số 362); theo định hướng “sắp xếp báo in theo đúng quy hoạch của Chính phủ; nâng cao chất lượng báo hình; đầu tư phát triển Báo điện tử CAND”. 

Đồng thời, xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, phóng viên, biên tập viên có đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu phát triển báo chí của CAND trong tình hình mới. 

Đại tá Phạm Khải phát biểu tại hội nghị

Theo quy định tại Quyết định số 362 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an có 1 cơ quan báo in và hoàn thành việc sắp xếp báo của Công an 5 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành ấn phẩm của Báo CAND trong năm 2020. Phương thức, cơ chế hoạt động, phát hành của các ấn phẩm do Cục Truyền thông CAND chỉ đạo thực hiện đảm bảo khoa học, hiệu quả. 

Theo đó, bộ máy tổ chức của Cục Truyền thông CAND được sửa đổi đáp ứng yêu cầu là cơ quan quản lý hoạt động báo chí, đồng thời là cơ quan báo chí của Bộ Công an; đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất trong thực hiện các loại hình báo chí CAND. 

Đại diện Công an các địa phương phát biểu ý kiến.

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng Bộ Công an, lãnh đạo Công an các địa phương và 5 tờ báo Công an địa phương đóng góp ý kiến, ủng hộ Đề án “Quy hoạch báo chí CAND”. 

Đồng thời, đề xuất các giải pháp để tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được phân công theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để báo chí CAND phát triển vững mạnh. 

Toàn cảnh hội nghị

Bên cạnh đó, nội dung quy hoạch cũng nêu rõ, trên cơ sở hiện trạng Báo điện tử CAND và báo điện tử Công an các địa phương, sẽ tập trung đầu tư phát triển Báo điện tử CAND trở thành tờ báo điện tử hàng đầu trên mặt trận truyền thông, có lượt bạn đọc truy cập cao, thông tin nhanh chóng, kịp thời, chính xác, sâu rộng về công tác đảm bảo ANTT và xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ CAND; có vai trò định hướng dư luận, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch…

Tại hội nghị, Đại tá Phạm Khải, Phó Cục trưởng Cục Truyền thông CAND, Tổng Biên tập Báo CAND cho biết, các tờ báo Công an địa phương đã có truyền thống phát triển lâu dài hàng chục năm, được cấp uỷ, nhân dân địa phương đánh giá cao, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ CAND. Tuy nhiên, với đề án đã được các cấp phê duyệt, lộ trình thực hiện quy hoạch báo chí trong CAND không còn nhiều, Đại tá Phạm Khải đề nghị các tờ báo Công an địa phương tiếp tục phát huy lợi thế của mình, giữ vững “thương hiệu”, đáp ứng nhu cầu của báo chí CAND trong tình hình mới.

Kết luận hội nghị, Trung tướng Mai Văn Hà nhất trí với những ý kiến của các đại biểu; đồng thời, chia sẻ với những khó khăn, vướng mắc mà Công an các địa phương gặp phải khi thực hiện quy hoạch báo chí trong CAND. Trung tướng Mai Văn Hà cho biết, tuy bộ máy tổ chức có thể thay đổi nhưng nhất thiết phải thực hiện đúng nhiệm vụ chính trị, giữ vững tôn chỉ mục đích, đồng thời tăng lượng người đọc, người xem. Tiếp tục phát huy truyền thống của các tờ báo Công an địa phương, thực hiện vì lợi ích chung, đảm bảo chế độ chính sách cho CBCS, công nhân viên. Các ý kiến của đại biểu sẽ được Cục Truyền thông CAND tổng hợp, báo cáo Thường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương xem xét, quyết định. 


Vũ Linh