Sơ kết 3 năm thí điểm giao quyền đào tạo và xác nhận trình độ Cao cấp Lý luận chính trị

17:40 10/11/2020
Ngày 10/11, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Công an nhân dân (CAND) đã tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thí điểm giao quyền đào tạo và xác nhận trình độ Cao cấp Lý luận chính trị theo kết luận số 25-KL/TW của Ban Bí thư.


Tham dự Hội nghị có các đồng chí PGS.TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; PGS.TS Vũ Thanh Sơn, Cục trưởng Cục Đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, Ban tổ chức Trung ương; lãnh đạo các Cục, đơn vị chức năng của Bộ Công an. Trung tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, Giám đốc Học viện Chính trị CAND chủ trì hội nghị.

Trung tướng Trần Vi Dân, Giám đốc Học viện Chính trị CAND phát biểu kết luận tại Hội nghị

Theo Báo cáo sơ kết của Học viện Chính trị CAND,  việc Ban Bí thư giao Bộ Công an trực tiếp thí điểm đào tạo và xác nhận trình độ cao cấp Lý luận Chính trị cho cán bộ trong lực lượng CAND là đúng đắn, kịp thời tháo gỡ nút thắt nhu cầu lớn về đào tạo cao cấp lý luận chính trị, góp phần thuận lợi cho lực lượng Công an thực hiện chủ trương tinh gọn bộ máy, tinh giảm biên chế, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác theo Nghị quyết 22-NQ/TW của Bộ Chính trị. 

Ngay sau khi Ban Tổ chức Trung ương ban hành Hướng dẫn về việc thực hiện Kết luận số 25-KL/TW ngày 28/12/2017 của Ban Bí thư về thí điểm giao quyền đào tạo và xác nhận trình độ Cao cấp Lý luận chính trị đối với Bộ Quốc phòng và Bộ Công an, Học viện Chính trị CAND đã xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, thế mạnh cần tập trung thực hiện. 

Học viện đã tuân thủ nghiêm túc các quy định, hướng dẫn của Ban Bí thư, Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Công an về đối tượng chiêu sinh, chương trình, nội dung đào tạo, kiểm tra, giám sát đảm bảo các điều kiện cơ sở vật chất, ứng dụng công nghệ phục vụ đào tạo. Hệ thống chương trình đào tạo của Bộ Công an được xây dựng trên cơ sở kế thừa toàn bộ hệ thống chương trình đào tạo của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, có bổ sung, cập nhật chuyên đề đặc thù, ngoại khóa, đáp ứng tốt yêu cầu dạy và học, được học viên đánh giá cao. 

Trong 3 năm thí điểm đào tạo, xác nhận trình độ Cao cấp Lý luận chính trị, Học viện được giao tổ chức 16 lớp đào tạo trình độ Cao cấp Lý luận chính trị với tổng số 1.140 học viên, 7 lớp hoàn chỉnh kiến thức cấp bằng Cao cấp Lý luận chính trị với tổng số 620 học viên. 

Đại tá Nguyễn Đăng Sáu, Phó Cục trưởng Cục Đào tạo phát biểu tại Hội nghị

Thảo luận tại hội nghị, bên cạnh những thuận lợi, các ý kiến cũng nêu một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình đào tạo thí điểm như việc giao chỉ tiêu đào tạo hàng năm muộn dẫn việc Công an các đơn vị, địa phương khó bố trí cử cán bộ đi học trong cùng một khoảng thời gian. Đặc biệt, một số ý kiến đề xuất, kiến nghị Bộ Công an giao các đơn vị tham mưu, tổ chức khảo sát nhu cầu đào tạo của Công an các địa phương sau khi hoàn thiện tổ chức, bộ máy, căn cứ biên chế của đơn vị, dự kiến nhu cầu đào tạo các trình độ Lý luận chính trị trong 10 năm, 5 năm hoặc hàng năm để Bộ có căn cứ phân bổ chỉ tiêu và kế hoạch đào tạo phù hợp với nhu cầu của từng đơn vị.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Đăng Sáu, Phó Cục trưởng Cục Đào tạo đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Học viện Chính trị CAND  đạt được trong 3 năm thí điểm đào tạo và xác nhận trình độ Cao cấp Lý luận chính trị. Lãnh đạo Cục Đào tạo cũng gửi lời cảm ơn và mong muốn các đơn vị chức năng của Ban tổ chức Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tiếp tục ủng hộ Bộ Công an, giúp các Học viện, trường CAND hoàn thành nhiệm vụ đào tạo, đáp ứng yêu cầu đảm bảo chất chất lượng.

   
Huyền Thanh