Bộ Công an kiểm tra công tác PCCC các khu công nghiệp ở Tây Ninh

14:04 10/05/2016
Cảnh sát PCCC tỉnh Tây Ninh phải xây dựng chiến lược dài hạn về công tác PCCC&CNCH, tham mưu cho tỉnh triển khai, thực hiện; tranh thủ mọi nguồn kinh phí, nguồn lực phục vụ cho công tác PCCC, trong đó chú trọng công tác xã hội hóa kinh phí PCCC...

Trong 2 ngày 9 và 10-5, Đoàn công tác Bộ Công an do Đại tá Nguyễn Mạnh Hội, Phó Cục trưởng Cảnh sát PCCC và CNCH Bộ Công an làm Trưởng đoàn đã kiểm tra tình hình, kết quả công tác phòng cháy, chữa cháy tại các khu công nghiệp ở Tây Ninh. 

Đại tá Nguyễn Mạnh Hội phát biểu tại buổi kiểm tra
Trong thời gian 2 ngày, đoàn sẽ kiểm tra việc thực hiện trách nhiệm phòng cháy và chữa cháy của người đứng đầu cơ sở trong KCN, Ban quản lý KCN, doanh nghiệp khai thác cơ sở hạ tầng trong KCN; Kiểm tra hồ sơ theo dõi, quản lý công tác PCCC của cơ sở; 

Trong đó tập trung vào một số nội dung như, điều kiện đảm bảo an toàn về PCCC của cơ sở trong sử dụng điện, trong bảo quản hàng hóa, vật tư dễ cháy, nổ; quản lý nguồn lửa, nguồn nhiệt trong hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ. Các điều kiện ngăn cháy, chống cháy lan…

Đoàn công tác đề nghị, Cảnh sát PCCC tỉnh Tây Ninh phải xây dựng chiến lược dài hạn về công tác PCCC&CNCH, tham mưu cho tỉnh triển khai, thực hiện; tranh thủ mọi nguồn kinh phí, nguồn lực phục vụ cho công tác PCCC, trong đó chú trọng công tác xã hội hóa kinh phí PCCC; tăng cường tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức PCCC của các đơn vị, doanh nghiệ và người dân.

T.Nhung – M.Nhật