Từ 16-11-2015 đến nay, trên địa bàn quận Ba Đình đã xảy ra 8 vụ cháy. Do đó, việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn PCCC đối với các khu dân cư và kịp thời xử lý khi có trường hợp cháy, nổ là rất quan trọng.

Tại buổi tập huấn, lực lượng bảo vệ dân phố, dân phòng được hướng dẫn và giới thiệu Luật PCCC và các văn bản quy phạm pháp luật về công tác PCCC, CNCH; kiến thức cơ bản về thực hiện công tác PCCC; hướng dẫn cách sử dụng, bảo quản các phương tiện PCCC. 

Ngoài ra, còn trực tiếp tham gia vào các tình huống giả định, cách sơ cấp cứu người bị nạn, biện pháp xử lý ban đầu khi có sự cố cháy nổ xảy ra, thực hành cách sử dụng bình chữa cháy xách tay để dập tắt đám cháy.

Lực lượng bảo vệ dân phố, dân phòng thực hành chữa cháy.

Buổi tập huấn đã giúp lực lượng bảo vệ dân phố, dân phòng nâng cao ý thức, hiểu rõ trách nhiệm của mình trong việc thực hiện những quy định của Nhà nước đối với công tác PCCC và khả năng sẵn sàng chữa cháy, CNCH tại chỗ, góp phần làm giảm thiểu số vụ cháy xảy ra và thiệt hại do cháy gây ra trên địa bàn quận.

M.Hiền