Có hơn 300 CBCS Cảnh sát PCCC, lực lượng chữa cháy dân phòng tham gia lễ ra quân, diễu hành kiểm tra an toàn PCCC. Trong đó, lực lượng chữa cháy dân phòng được xem là lực lượng nòng cốt, hỗ trợ Cảnh sát PCCC TP góp phần xử lý kịp thời, hiệu quả nhiều vụ cháy xảy ra trên địa bàn.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và lực lượng chữa cháy dân phòng tại lễ ra quân.

Lễ ra quân ngoài tuyên truyền, cổ động cho cuộc bầu cử Quốc hội XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 còn nâng cao vị trí, nghiệp vụ cho lực lượng chữa cháy dân phòng, tăng cường hiệu quả trong việc đảm bảo ANQG, TTATXH của Cảnh sát PCCC thành phố, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, đặc biệt là trong kỳ bầu cử sắp tới.

Nguyễn Thư - Nguyễn Thương