Sẽ rút lực lượng chi viện TP Hồ Chí Minh trước ngày 15/10

08:00 07/10/2021

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn vừa ký văn bản gửi UBND TP Hồ Chí Minh về việc sắp xếp để nhân lực hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 được trở về địa phương công tác.

Trước đó, do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, để đảm bảo cho nhu cầu phòng, chống dịch, Chính phủ, Bộ Y tế đã huy động nguồn lực y tế từ các địa phương, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế và các cơ sở giáo dục Đại học Y, Dược tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch tại TP Hồ Chí Minh. Nhiều đoàn công tác từ các địa phương đã tham gia hỗ trợ TP Hồ Chí Minh liên tục từ tháng 7 đến nay.

Hiện nay, tình hình dịch COVID-19 tại TP Hồ Chí Minh đã có nhiều chuyển biến tích cực và TP cơ bản đã kiểm soát được dịch bệnh. Vì vậy, trước tình hình mới của TP, để đảm bảo sức khỏe cho đội ngũ y tế, đồng thời bảo đảm về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của họ tại các địa phương, đơn vị, Bộ Y tế đề nghị UBND TP Hồ Chí Minh chỉ đạo Sở Y tế, các cơ quan chuyên môn của TP và UBND quận, huyện, TP Thủ Đức bố trí sắp xếp và tạo điều kiện hỗ trợ thủ tục cần thiết để các đoàn cán bộ viên chức y tế của các địa phương, đơn vị hoàn thành nhiệm vụ hỗ trợ chống dịch tại TP Hồ Chí Minh được về địa phương đơn vị công tác chậm nhất trước ngày 15/10/2021.

T.H
.
.