Bàn giải pháp góp phần chấn hưng văn hóa

Thứ Sáu, 25/11/2022, 18:11

Vấn đề chấn hưng văn hóa góp phần phục hồi và phát triển kinh tế bền vững sẽ là chủ đề được thảo luận trong Diễn đàn quốc gia “Văn hóa với doanh nghiệp” năm 2022 vào ngày 3/12 tại Hà Nội.

Diễn đàn “Văn hóa với doanh nghiệp” do Ban Tuyên giáo, Bộ Công Thương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Tổ chức triển khai Cuộc vận động “Xây dựng Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam”, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức. Hiệp hội Phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam (VNABC) phối hợp với các đơn vị thực hiện.

Bàn giải pháp chấn hưng văn hóa -0
Ban tổ chức trao đổi với báo chí về diễn đàn quốc gia "Văn hóa với doanh nghiệp" năm 2022.

Trao đổi tại buổi họp báo vào chiều 25/11 tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông cho biết, các hoạt động của Diễn đàn sẽ góp phần thúc đẩy việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp, văn hóa kinh doanh trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam ở trong và ngoài nước, từng bước hình thành những đặc trưng tiêu biểu của văn hóa kinh doanh Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.

Trong khuôn khổ Diễn đàn có 2 hoạt động chính. Trong đó, hội thảo “Chấn hưng Văn hóa - nền tảng phục hồi và phát triển kinh tế bền vững” sẽ được tổ chức tại Hà Nội vào ngày 3/12. 

Dịp này, Ban tổ chức sẽ tôn vinh và trao chứng nhận “Doanh nghiệp đạt chuẩn Văn hoá kinh doanh Việt Nam” năm 2022. Đây là các doanh nghiệp đã đáp ứng xuất sắc các tiêu chuẩn của Bộ tiêu chí văn hóa kinh doanh Việt Nam do Hội đồng quốc gia xét duyệt “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam” lựa chọn. Bộ tiêu chí đã được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành tham gia xây dựng và có sự đóng góp trí tuệ, tâm huyết của các nhà khoa học, chuyên gia, đại diện doanh nghiệp và báo chí.

N.Hoa
.
.
.