Diễn đàn “Văn hoá với doanh nghiệp” bàn về tiếp biến văn hoá để phát triển kinh tế

14:28 09/11/2021

Diễn đàn “Văn hoá với doanh nghiệp” năm 2021 chủ đề “Tiếp biến văn hoá - Nền tảng phục hồi và phát triển bền vững kinh tế” là một trong những hoạt động hưởng ứng Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021.

 

Ngày 9/11, Ban tổ chức diễn đàn quốc gia thường niên “Văn hoá với doanh nghiệp” cho biết, năm 2021, diễn đàn sẽ tập trung vể chủ đề “Tiếp biến văn hoá - Nền tảng phục hồi và phát triển bền vững kinh tế”. Diễn đàn là hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Văn hoá doanh nghiệp Việt Nam 10/11; hưởng ứng Hội nghị Văn hóa toàn quốc do Ban Bí thư Trung ương Đảng chủ trì, trong đó có nội dung xây dựng văn hóa doanh nghiệp; Cuộc vận động “Xây dựng văn hoá doanh nghiệp Việt Nam” do Thủ tướng Chính phủ phát động, đồng thời góp phần triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII.

Diễn đàn “Văn hoá với doanh nghiệp” bàn về tiếp biến văn hoá -0
Ban tổ chức giới thiệu về Diễn đàn "Văn hoá với doanh nghiệp" năm 2021.

 Diễn đàn năm 2021 do Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Bộ Công Thương, Ban Tổ chức triển khai Cuộc vận động “Xây dựng Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam” (Ban Tổ chức 248) và Trung ương Đoàn, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức. Diễn đàn có quy mô quốc gia, là dịp lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp gỡ, trao đổi với cộng đồng doanh nghiệp, các nhà quản lý và nghiên cứu về văn hoá doanh nghiệp, văn hóa kinh doanh. Đây cũng là hoạt động nhằm khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của văn hoá trong phát triển bền vững kinh tế, kiến tạo môi trường kinh doanh; là dịp để cộng đồng doanh nghiệp đề xuất các kiến nghị về cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, phục hồi và phát triển kinh tế, nhất là trong bối cảnh đại dịch COVID-19.

Dự kiến, diễn đàn diễn ra vào ngày 5/12 dưới hình thức trực tuyến và trực tiếp (tại Hà Nội). Nhân dịp này, Ban tổ chức sẽ sơ kết 5 năm triển khai Cuộc vận động “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam” do Thủ tướng Chính phủ phát động; tôn vinh và trao chứng nhận “Doanh nghiệp đạt chuẩn Văn hoá kinh doanh Việt Nam”; vinh danh các doanh nghiệp có thành tích xuất sắc hưởng ứng tích cực Cuộc vận động “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam”.

N.H