#Chiến dịch Tây Nguyên

Ký ức Đại thắng mùa Xuân 1975
08:59 20/04/2015
Chiến dịch Tây Nguyên toàn thắng. Không khí cơ quan Bộ Tổng tư lệnh sôi nổi hẳn lên. Mọi người rất vui mừng thấy cuộc tiến công chiến lược phát triển nhanh hơn dự kiến.
Công an – Quân đội hiệp đồng chiến đấu trong Chiến dịch Tây Nguyên
09:14 05/04/2015
Trong Chiến dịch Tây Nguyên xuân 1975, Bộ Quốc phòng - Tổng Tư lệnh đã có một kế hoạch tác chiến tài tình, mưu lược nhằm thu hút toàn bộ chủ lực của Quân khu 2 ngụy lên Bắc Tây Nguyên, giam chân chúng ở đó để ta tập trung lực lượng đột phá vào Buôn Ma Thuột. Kế hoạch đã thành công mỹ mãn, làm cho địch hoàn toàn bất ngờ, đến khi nhận ra thì đã quá muộn…