Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong sự nghiệp cách mạng của đất nước

16:21 14/01/2022

Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phải tìm các giải pháp mang tính “đột phá, khơi thông” nhằm nâng cao chất lượng công tác, góp phần xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại…

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh nội dung nêu trên khi phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2021 và triển khai chương trình công tác năm 2022 của Cục Xây dựng phong trào (XDPT) bảo vệ An ninh Tổ quốc (ANTQ)  Bộ Công an tổ chức chiều 14/1, tại Hà Nội.

Thiếu tướng Tráng A Tủa, Cục trưởng Cục XDPT bảo vệ ANTQ chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ...

Năm 2021, bám chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Cục XDPT bảo vệ ANTQ đã chủ động xây dựng ban hành nghị quyết, chương trình công tác và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả nghị quyết, chương trình đề ra; nỗ lực hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần vào thành tích, chiến công chung của lực lượng CAND.

Triển khai Cục phong trào -0
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ trao Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Công an tặng Phòng hướng dẫn
xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Nổi bật là, Cục đã tham mưu, xây dựng trình cấp có thẩm quyền ban hành nhiều văn bản góp phần hoàn thiện thể chế, quy định về công tác xây dựng phong trào. Tham mưu với Bộ Công an phối hợp với Bộ Nội vụ thống nhất chủ trương giải quyết chế độ, chính sách đối với Công an xã bán chuyên trách, nhằm tạo cơ sở pháp lý triển khai đồng bộ trong toàn quốc.

Tham mưu với Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an ban hành Quyết định về quy chế Dân vận của lực lượng CAND; Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Công an về đổi mới công tác dân vận của lực lượng CAND trong tình hình mới; tổ chức thành công Hội nghị tổng kết, quán triệt và triển khai các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an về công tác dân vận; Chỉ đạo xây dựng thí điểm “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị”.. Tham mưu sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện 5 chuyên đề về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Đơn vị đã tham mưu với lãnh đạo Bộ thực hiện tốt chức năng Thành viên Ban chỉ đạo Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Ban chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; thẩm định, trình lãnh đạo Bộ quyết định đưa 375 xã, thị trấn thuộc 37 địa phương ra khỏi danh sách xã trọng điểm, phức tạp về ANTT. Ban hành 21 kế hoạch triển khai xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT…

Triển khai Cục phong trào -0
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ đánh giá cao, ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích mà Cục XDPT bảo vệ ANTQ đã đạt được trong năm 2021. Dự báo tình hình năm 2022 tiếp tục tiềm ẩn nhiều khó khăn, thách thức khó lường, gay gắt hơn và phức tạp hơn,  Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ lưu ý, công tác XDPT toàn dân bảo vệ ANTQ phải tìm được các giải pháp mang tính “đột phá, khơi thông” nhằm nâng cao chất lượng công tác, góp phần xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Triển khai Cục phong trào -0
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ trao Bằng khen của Bộ Công an tặng các tập thể, cá nhân.

Cơ bản đồng tình với những nội dung mà trong dự thảo nghị quyết, chương trình công tác năm 2022 Cục đã đề ra; nhấn mạnh một số nhiệm vụ trong tâm Cục XDPT bảo vệ ANTQ cần tập trung triển khai thực hiện tốt hơn trong thời gian tới, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ yêu cầu: Đảng ủy, lãnh đạo và CBCS Cục XDPT bảo vệ ANTQ cần tiếp tục nâng cao nhận thức phong trào và công tác XDPT toàn dân bảo vệ ANTQ có vai trò, vị trí và tầm quan trọng đặc biệt trong sự nghiệp lãnh đạo của Đảng, cả hệ thống chính trị tham gia vào cuộc, lực lượng CAND có vai trò nòng cốt trong phong trào. Thông qua phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ để xây dựng nền ANND, thế trận ANND vững chắc, xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, tinh nhuệ, hiện đại, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Triển khai Cục phong trào -0
Thiếu tướng Tráng A Tủa, Cục trưởng Cục XDPT bảo vệ ANTQ trao danh hiệu "Đơn vị quyết thắng cho 1 tập thể và danh hiệu " Chiến sĩ thi đua cơ sở" cho 5 cá nhân.

Đồng thời yêu cầu, Cục XDPT bảo vệ ANTQ tiếp tục tăng cường rà soát, nghiên cứu để tham mưu cho Bộ điều chỉnh, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản liên quan công tác XDPT toàn dân bảo vệ ANTQ, công tác dân vận của lực lượng CAND nhằm nâng cao hiệu quả chất lượng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới.

Bên cạnh đó, tham mưu với Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác XDPT toàn dân bảo vệ ANTQ, trọng tâm là: Quyết định số 23 của Bộ Chính trị về việc ban hành quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; Chỉ thị số 33 của Thủ tướng Chính phủ về “Tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới”; Kết luận số 44 của Ban Bí thư Trung ương về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09 về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”.

Triển khai Cục phong trào -0
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ và các đại biểu tại Hội nghị.

Tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở các địa bàn chiến lược, tuyến biên giới, biển đảo, vùng dân tộc, tôn giáo, khu kinh tế tập trung, đô thị lớn; trong đó chú trọng việc tham mưu kiện toàn bổ sung đủ lực lượng Công xã chính quy, bảo vệ dân phố, dân phòng, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp đủ năng lực đảm nhiệm địa ban cơ sở; tiếp tục phối hợp tốt hơn nữa đối với Quân đội nhân dân, Mặt trận tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị cùng tham gia.

Quan tâm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; chú trọng sơ kết, tổng kết các chuyên đề công tác trọng tâm. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, hướng dẫn Công an các đơn vị, địa phương về công tác XDPT toàn dân bảo vệ ANTQ; kiểm tra, đánh giá thực trạng hoạt động của các mô hình toàn dân bảo vệ ANTQ hiện nay nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của các mô hình theo hướng thực chất, hiệu quả, tránh hình thức và tràn lan.

Song song với đó, tiếp tục coi trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, xây dựng tổ chức đoàn thể quần chúng, trong đó đặc biệt quan tâm đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng, siết chặt kỷ luật, kỷ cương và tiếp tục bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, kỹ năng, kiến thức về phong trào, dân vận cho đội ngũ cán bộ đảm nhận chuyên trách, đủ năng lực chuyên sâu. Đồng thời, thực hiện nghiêm các quy trình, quy chế về công tác.

Đặc biệt, trong năm 2022, nhân dịp kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống của lực lượng XDPT toàn dân bảo vệ ANTQ (16/6/1967-16/6/2022), đồng chí Thứ trưởng đề nghị Cục cần quan tâm tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm, đảm bảo ý nghĩa, thiết thực, hiệu quả.

Tại hội nghị, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ đã trao Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Công an tặng Phòng hướng dẫn công tác XDPT; tặng Bằng khen của Bộ Công an cho các tập thể, cá nhân xuất sắc.

Tâm Phạm
.