Tổ chức toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh vi phạm từ sớm, từ xa

Thứ Năm, 11/07/2024, 12:46

Sáng 11/7, tại Hà Nội, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra (UBKT) Đảng uỷ Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an đã chủ trì Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

Dự hội nghị có đồng chí Trần Văn Rón, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Trung ương; các đơn vị chức năng thuộc UBKT Trung ương, đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Công an...

Báo cáo do Thiếu tướng Lê Minh Hà, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Đảng uỷ Công an Trung ương, Thủ trưởng Cơ quan UBKT Đảng uỷ Công an Trung ương trình bày cho biết, 6 tháng đầu năm 2024, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, đơn vị các cấp trong CAND, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng trong CAND đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Tổ chức toàn diện, đồng bộ nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh vi phạm từ sớm, từ xa -0
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Nổi bật, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương đã ban hành quyết định, kế hoạch, thành lập 10 Đoàn kiểm tra, giám sát việc chấp hành chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, giải quyết tố cáo. Xem xét, xử lý nghiêm minh theo đúng quy trình, quy định của Đảng đối với các tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm.

Chỉ đạo UBKT Đảng ủy Công an Trung ương và cấp ủy, UBKT các cấp trong CAND thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát đối với trên 4 nghìn tổ chức đảng và trên 12,7 nghìn đảng viên. Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng trên lĩnh vực xây dựng, chỉnh đốn Đảng, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND, các lĩnh vực dễ nảy sinh tham nhũng, tiêu cực; những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"...

Tổ chức toàn diện, đồng bộ nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh vi phạm từ sớm, từ xa -0
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ phát biểu tại hội nghị.

Hội nghị đã tập trung thảo luận, đánh giá lại các kết quả đạt được, vấn đề còn tồn tại, bàn nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng trong CAND thời gian tới. 

Tổ chức toàn diện, đồng bộ nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh vi phạm từ sớm, từ xa -0
Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Trung ương Trần Văn Rón phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Trung ương Trần Văn Rón biểu dương những thành tích mà các cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp trong CAND đạt được trong công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2024; qua đó, góp phần quan trọng xây dựng Đảng bộ Công an Trung ương, xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị theo tinh thần Nghị quyết số 12, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị.

Nhấn mạnh thêm một số ý kiến mang tính chất gợi mở, định hướng, đồng chí Trần Văn Rón đề nghị, tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cấp uỷ tổ chức đảng, UBKT các cấp, đội ngũ cán bộ, đảng viên về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; UBKT các cấp trong CAND cần tham mưu cho cấp ủy hoàn thiện quy chế, quy định của cấp mình đảm bảo khoa học, chặt chẽ, đồng bộ, phù hợp với điều kiện của đơn vị. Tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp với hoạt động của các cơ quan chức năng, qua đó, khẳng định vai trò, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong CAND...

Tổ chức toàn diện, đồng bộ nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh vi phạm từ sớm, từ xa -0
Thiếu tướng Lê Minh Hà trình bày báo cáo tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục bám sát quan điểm, phương châm, nguyên tắc, quy định, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Đảng ủy Công an Trung ương, cấp ủy cấp trên về công tác xây dựng Đảng, kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện các quy định, quy trình, hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng trong CAND đồng bộ, liên thông với các văn bản của Trung ương; tạo cơ sở chính trị, hành lang pháp lý để tổ chức thực hiện hiệu lực, hiệu quả.

Tổ chức toàn diện, đồng bộ nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh vi phạm từ sớm, từ xa -0
Các đồng chí lãnh đạo, đại biểu tham dự hội nghị.

Bên cạnh đó, tiếp tục tham mưu đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Đề án số 12 ngày 5/12/2022 của Đảng ủy Công an Trung ương về "Nâng cao hiệu quả hoạt động của UBKT, cơ quan UBKT các cấp trong CAND đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới"; kiện toàn UBKT các cấp đảm bảo cơ cấu, số lượng; quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp trong CAND có phẩm chất liêm khiết, công minh, chính trực, có bản lĩnh, dũng khí đấu tranh, gương mẫu, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, tận tụy, trách nhiệm, có trình độ, năng lực chuyên môn nghiệp vụ, chính trị, pháp luật.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ nhấn mạnh việc tổ chức thực hiện toàn diện, đồng bộ nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo phương châm, nguyên tắc, trình tự, thủ tục, thẩm quyền, quy trình, quy định của Đảng. "Cấp ủy, UBKT Đảng ủy Công an đơn vị, địa phương cần chủ động hơn nữa trong công tác giám sát thường xuyên, nắm tình hình địa bàn; tăng cường "tự soi", "tự sửa"; kịp thời phát hiện từ sớm, từ xa, ngay từ cơ sở vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên để chấn chỉnh, nhắc nhở", đồng chí Thứ trưởng lưu ý.

Cùng với đó, nâng cao chất lượng công tác sơ kết, tổng kết các chuyên đề. Chú trọng nghiên cứu, tổng kết kế hoạch kiểm tra để đúc rút những bài học kinh nghiệm thực tiễn, kịp thời tham mưu Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an về các chủ trương, đường lối, giải pháp có tính chiến lược, khả thi nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh...

Quỳnh Vinh
.
.