Nhiều đổi mới trong tham mưu thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, chất lượng nâng lên rõ rệt

Thứ Ba, 09/07/2024, 17:29

Chiều 9/7, tại Hà Nội, Thiếu tướng Lê Minh Hà, Phó Chủ nhiệm Thường trực Uỷ ban Kiểm tra (UBKT) Đảng uỷ Công an Trung ương, Thủ trưởng Cơ quan UBKT Đảng uỷ Công an Trung ương đã chủ trì Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 của Cơ quan UBKT Đảng uỷ Công an Trung ương.

Sáu tháng đầu năm 2024, Cơ quan UBKT Đảng uỷ Công an Trung ương tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc chủ trương, quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Công an nói chung và về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng nói riêng, để tập trung tham mưu, tổ chức thực hiện, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng trong CAND.

Nhiều đổi mới trong tham mưu thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, chất lượng nâng lên rõ rệt -0
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm tra, giám sát cũng như tham mưu tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Đảng uỷ, Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương, UBKT Đảng uỷ Công an Trung ương đã có nhiều đổi mới, chất lượng, hiệu quả được nâng lên rõ rệt. Cơ quan UBKT Đảng uỷ Công an Trung ương đã tham mưu thực hiện, hoàn thành, bảo đảm đúng tiến độ trên 70 nhiệm vụ theo chương trình, chỉ tiêu công tác và nhiệm vụ lớn, phát sinh được cấp trên giao.

Nhiều đổi mới trong tham mưu thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, chất lượng nâng lên rõ rệt -0
Thiếu tướng Lê Minh Hà phát biểu tại hội nghị.

Công tác xây dựng Đảng bộ Cơ quan được tăng cường; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, bảo vệ nội bộ, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; phát huy nguyên tắc tập trung dân chủ, trách nhiệm nêu gương trong lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng bộ Cơ quan UBKT Đảng uỷ Công an Trung ương trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết số 12 ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị.

Nhiều đổi mới trong tham mưu thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, chất lượng nâng lên rõ rệt -0
Quang cảnh hội nghị.

Hội nghị đã thảo luận, đề ra giải pháp để làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng thời gian tới.

Về phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024, Thiếu tướng Lê Minh Hà đề nghị CBCS Cơ quan UBKT Đảng uỷ Công an Trung ương làm tốt công tác tham mưu nhiệm vụ của Đảng uỷ, Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương, trong đó có công tác lãnh đạo, chỉ đạo về kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng trong CAND và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; tham mưu nhiệm vụ của UBKT Đảng uỷ Công an Trung ương; công tác kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ đối với Cơ quan UBKT cấp dưới; bảo đảm công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng, hậu cần; hoàn thành các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh khác khi được cấp trên giao...

Quỳnh Vinh
.
.