Hoàn thành công tác lập quy hoạch sử dụng đất an ninh

16:32 09/05/2022

Ngày 9/5, Bộ Công an tổ chức Hội nghị công tác lập Quy hoạch sử dụng đất an ninh và Quy hoạch hạ tầng phòng cháy, chữa cháy thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ; đại diện lãnh đạo Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Tài nguyên môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương dự tại các điểm cầu địa phương…

Quy hoạch sử dụng đất an ninh và Quy hoạch hạ tầng phòng cháy, chữa cháy thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 -0
Thứ trưởng Lê Văn Tuyến phát biểu tại hội nghị.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ điểm cầu Bộ Công an tại Hà Nội đến điểm cầu Công an 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến nêu rõ, trong thời gian qua, Quốc hội đã thông qua Luật Quy hoạch ngày 24/11/2017 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019; Nghị quyết số 132/2020/QH14 ngày 17/11/2020 về thí điểm một số chính sách để tháo gỡ vướng mắc, tồn đọng trong quản lý, sử đụng đất an ninh kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế; Chính phủ ban hành Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công.

Quy hoạch sử dụng đất an ninh và Quy hoạch hạ tầng phòng cháy, chữa cháy thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 -0
Đại diện lãnh đạo Cục Quản lý xây dựng và Doanh trại trình bày Báo cáo tóm tắt về công tác quy hoạch sử dụng đất an ninh.

Để triển khai thống nhất, hiệu quả các quy định của pháp luật đối với công tác quản lý, sử dụng đất đai; công tác sắp xếp, xử lý tài sản công trong CAND, Hội nghị được tổ chức nhằm bàn, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định 167 của Chính phủ, Nghị quyết số 132 của Quốc hội và công tác lập quy hoạch sử dụng đất an ninh và quy hoạch hạ tầng phòng cháy, chữa cháy thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050…

Các đại biểu đã nghe đại diện lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương nêu lên những vấn đề còn tồn đọng, những khó khăn trong việc quy hoạch và sử dụng đất an ninh; đồng thời đưa ra giải pháp nhằm tháo gỡ các vấn đề trên trong thời gian tới.

Quy hoạch sử dụng đất an ninh và Quy hoạch hạ tầng phòng cháy, chữa cháy thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 -0
Đại diện lãnh đạo Cục Cảnh sát PCCC & CNCH trình bày báo cáo tóm tắt về công tác lập quy hoạch hạ tầng phòng cháy, chữa cháy.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến đánh giá cao những ý kiến tham gia của Công an các đơn vị, địa phương; đồng thời nhấn mạnh, đối với công tác lập quy hoạch sử dụng đất an ninh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050, các đơn vị có liên quan cần hoàn thành công tác lập quy hoạch sử dụng đất an ninh để báo cáo lãnh đạo Bộ trình Chính phủ.

Công an các đơn vị, địa phương được giao làm đầu mối báo cáo quy hoạch cần tích cực, chủ động phối hợp với Cục Quản lý xây dựng và Doanh trại trong công tác lập hồ sơ quy hoạch. Hồ sơ báo cáo nhu cầu sử dụng đất phải phân tích, đánh giá chủ trương, chiến lược công tác Công an của đơn vị mình trên toàn quốc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 để thực hiện trong suốt kỳ quy hoạch; phối hợp với cơ quan chức năng của địa phương để xác định điểm và diện tích cần bổ sung quy hoạch…

Đối với việc thực hiện Nghị quyết số 132 của Quốc hội, đồng chí Thứ trưởng đề nghị Công an các đơn vị, địa phương khẩn trương tổ chức lập, trình phương án, báo cáo về tình hình sử dụng đất an ninh kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế; hoàn thành và gửi về Bộ trong thời gian sớm nhất.

Đối với công tác lập quy hoạch hạ tầng phòng cháy và chữa cháy thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050, thủ trưởng các đơn vị cần tiếp tục quan tâm, phối hợp với Cục Cảnh sát PCCC & CNCH thực hiện công tác lập quy hoạch hạ tầng bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ đề ra…

Cục Kế hoạch và tài chính chủ trì, phối hợp thực hiện các thủ tục báo cáo cấp có thẩm quyền thành lập Hội đồng thẩm định quy hoạch hạ tầng phòng cháy, chữa cháy theo đề xuất của Cục Cảnh sát PCCC & CNCH; đồng thời tham mưu, hướng dẫn, phối hợp đẩy nhanh tiến độ thẩm định của Hội đồng thẩm định để hoàn thành hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch hạ tầng phòng cháy và chữa cháy thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Mộc Trà
.
.