Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tham mưu kịp thời, đúng và trúng tình hình

11:03 15/01/2022

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an đã nhấn mạnh nội dung này khi phát biểu chỉ đạo Hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai công tác năm 2022 của Văn phòng Bộ Công an, tổ chức sáng 15/1, tại Hà Nội.

Tham dự hội nghị có Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an. Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an chủ trì hội nghị.

Cùng dự hội nghị có Trung tướng Nguyễn Danh Cộng, Trưởng Ban nghiên cứu chuyên đề giúp việc Bộ trưởng; Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị; Thiếu tướng Hoàng Đức Lừng, Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ; đại diện lãnh đạo một số đơn vị chức năng trực thuộc Bộ...

Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tham mưu kịp thời, đúng và trúng tình hình -0
Các đồng chí lãnh đạo, đại biểu tham dự hội nghị.

Năm 2021 diễn ra nhiều sự kiện lớn, quan trọng của đất nước, khối lượng công việc nhiều hơn, nhiều nhiệm vụ đột xuất phát sinh. Song, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Đảng ủy, lãnh đạo Văn phòng Bộ đã tập trung chỉ đạo các đơn vị đoàn kết, thống nhất, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường công tác phối hợp, phát huy sức mạnh tập thể hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, phục vụ lãnh đạo Bộ chỉ đạo toàn diện các mặt công tác.

Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tham mưu kịp thời, đúng và trúng tình hình -0
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Nổi bật là, chủ động thu thập thông tin, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình để tham mưu với Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đề xuất với Đảng, Nhà nước những giải pháp cơ bản, chiến lược về bảo đảm ANTT; tham mưu thể chế hóa các quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về thực hiện các nhiệm vụ công tác Công an. Qua đó, đảm bảo tính xuyên suốt, thống nhất và kịp thời trong công tác lãnh đạo, điều hành, tổ chức thông tin của lãnh đạo Bộ, thể hiện tính chính quy của lực lượng vũ trang chiến đấu.

Văn phòng Bộ đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị chất lượng các tài liệu tham mưu lãnh đạo Bộ dự các kỳ họp của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ; tổ chức nhiều hội nghị quan trọng của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an. Đặc biệt, tích cực, chủ động tham mưu Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo chức năng, nhiệm vụ của lực lượng CAND, tạo "lá chắn" vững chắc trong phòng, chống dịch, góp phần quan trọng vào việc thực hiện hiệu quả "mục tiêu kép" theo chỉ đạo của Trung ương Đảng, Chính phủ.

Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tham mưu kịp thời, đúng và trúng tình hình -0
Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tham mưu kịp thời, đúng và trúng tình hình -1
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì tặng các tập thể, cá nhân.

Ngoài ra, Văn phòng Bộ tham mưu lãnh đạo Bộ chỉ đạo, điều hành công tác bảo đảm ANTT, bảo vệ an ninh, an toàn các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng của đất nước; tham mưu, phục vụ lãnh đạo Bộ triển khai, sơ kết, tổng kết nhiều nghị định, thông tư, quy chế phối hợp công tác giữa Bộ Công an với các cơ quan ban, ngành và tham gia các Ban chỉ đạo của Trung ương Đảng, Chính phủ. Tăng cường thực hiện chức năng phát ngôn, định hướng tuyên truyền theo đúng quy định của pháp luật và ngành Công an...

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích mà Văn phòng Bộ đạt được trong năm vừa qua.

Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tham mưu kịp thời, đúng và trúng tình hình -0
Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ trao Bằng khen của Thủ tướng tặng các tập thể, cá nhân.
Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tham mưu kịp thời, đúng và trúng tình hình -1
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ tặng Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Công an cho 1 tập thể.

Bước sang năm 2022, đồng chí Thứ trưởng yêu cầu Văn phòng Bộ tiếp tục quán triệt nghiêm túc, khoa học, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động của toàn thể cán bộ, đảng viên trong thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; quan tâm đẩy mạnh công tác đảng, công tác xây dựng lực lượng trong tình hình mới. Tiếp tục coi trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, xây dựng đơn vị thật sự trong sạch, vững mạnh, tạo nên sức mạnh tổng hợp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Coi trọng công tác chính trị tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, ý thức, kỷ luật, kỷ cương; quan tâm công tác quản lý cán bộ, đảng viên.

Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tham mưu kịp thời, đúng và trúng tình hình -0
Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tham mưu kịp thời, đúng và trúng tình hình -1
Trung tướng Tô Ân Xô trao danh hiệu "Đơn vị Quyết thắng" tặng các tập thể.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ nhấn mạnh việc đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tổng hợp, phân tích, đánh giá thông tin, dự báo kịp thời, chính xác, đúng và trúng tình hình; phát huy tốt chức năng tham mưu Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ đề xuất với Trung ương Đảng, Chính phủ ban hành các chủ trương, đối sách, biện pháp phù hợp để bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Tiếp tục tham mưu với lãnh đạo Bộ tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác phối hợp với các ban, bộ, ngành, địa phương, nhất là với QĐND trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT; thực hiện tốt chức năng thường trực giúp việc các Ban chỉ đạo...

Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tham mưu kịp thời, đúng và trúng tình hình -0
Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tham mưu kịp thời, đúng và trúng tình hình -1
Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tham mưu kịp thời, đúng và trúng tình hình -2
Lãnh đạo Văn phòng Bộ Công an trao danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cơ sở" tặng các cá nhân.

Thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Văn phòng Bộ cùng toàn thể CBCS, công nhân viên, Trung tướng Tô Ân Xô trân trọng cảm ơn những ý kiến chỉ đạo quan trọng, cụ thể, sâu sắc của đồng chí Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ về công tác tham mưu chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND; đồng thời khẳng định sẽ nghiêm túc tiếp thu, quán triệt, cụ thể hóa vào các chương trình, kế hoạch công tác, trước mắt là trong năm 2022. 

Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tham mưu kịp thời, đúng và trúng tình hình -0
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ với các đồng chí lãnh đạo, đại biểu tham dự hội nghị.

Phát động phong trào thi đua "Vì An ninh Tổ quốc" năm 2022, Trung tướng Tô Ân Xô kêu gọi toàn thể CBCS Văn phòng Bộ Công an nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, nhất trí, nỗ lực cố gắng vượt qua mọi khó khăn, thử thách với khẩu hiệu hành động "Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả", phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì tặng 1 tập thể, 1 cá nhân; trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng 2 tập thể, 4 cá nhân; đồng thời trao Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Công an tặng 1 tập thể. Lãnh đạo Văn phòng Bộ Công an đã trao danh hiệu "Đơn vị Quyết thắng", "Chiến sỹ thi đua cơ sở" tặng các tập thể, cá nhân trực thuộc Văn phòng Bộ.

Quỳnh Vinh
.