Bộ Công an và Đại học Quốc gia Hà Nội ký kết Quy chế phối hợp

Thứ Ba, 07/03/2023, 19:23

Chiều 7/3, tại Hà Nội, Thượng tướng Lương Tam Quang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và GS.TS Lê Quân, Giám đốc Đại học Quốc gia (ĐHQG) Hà Nội đã chủ trì lễ ký kết Quy chế phối hợp giữa Bộ Công an và ĐHQG Hà Nội.

Cùng dự buổi lễ có lãnh đạo các đơn vị chức năng của Bộ Công an, Công an TP Hà Nội, các học viện, trường CAND; các đồng chí trong Ban giám đốc ĐHQG Hà Nội, các đơn vị trực thuộc ĐHQG Hà Nội.

Bộ Công an và ĐHQG Hà Nội ký kết Quy chế phối hợp  -0
Toàn cảnh lễ ký kết Quy chế phối hợp giữa Bộ Công an và ĐHQG Hà Nội.

ĐHQG Hà Nội là một trong những cơ sở giáo dục đại học lớn và lâu đời của nước ta. Trong những năm qua, Bộ Công an và ĐHQG Hà Nội có mối quan hệ phối hợp thường xuyên, chặt chẽ, hiệu quả trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là trong công tác nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng, đào tạo cán bộ; bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật Nhà nước; đảm bảo an ninh trong các hoạt động hợp tác quốc tế về giáo dục đào tạo, chuyển giao công nghệ của ĐHQG Hà Nội; triển khai Đề án số 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030; đảm bảo an ninh, an toàn các kỳ thi; phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật và giáo dục kiến thức an ninh, quốc phòng cho học sinh, sinh viên…

Bộ Công an và ĐHQG Hà Nội ký kết Quy chế phối hợp  -0
Thứ trưởng Lương Tam Quang và Giám đốc ĐHQG Hà Nội Lê Quân ký kết Quy chế phối hợp giữa hai đơn vị.

Kết quả phối hợp đã góp phần quan trọng đảm bảo an ninh, an toàn, định hướng phát triển cho ĐHQG Hà Nội và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ phục vụ phát triển kinh tế, xã hội; đảm bảo ANTT, phục vụ hiệu quả sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Quy chế phối hợp giữa Bộ Công an và ĐHQG Hà Nội gồm 3 chương, 9 điều, đề cập toàn diện, đầy đủ về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, mục đích, nguyên tắc, hình thức, nội dung và trách nhiệm của Bộ Công an và ĐHQG Hà Nội về bảo đảm ANTT trong các hoạt động giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ và hợp tác quốc tế.

Bộ Công an và ĐHQG Hà Nội ký kết Quy chế phối hợp  -0
Thứ trưởng Lương Tam Quang trao Kỷ niệm chương tặng các cá nhân đã có nhiều đóng góp với sự nghiệp bảo vệ An ninh Tổ quốc.

Tại lễ ký kết, GS.TS Lê Quân, Giám đốc ĐHQG Hà Nội cho biết, bên cạnh những nội dung hợp tác đã được Bộ Công an và ĐHQG Hà Nội đẩy mạnh trong thời gian qua, quá trình xây dựng và vận hành đô thị ĐHQG Hà Nội tại Hoà Lạc cũng đặt ra nhiều vấn đề liên quan đến công tác đảm bảo ANTT. ĐHQG Hà Nội mong muốn Bộ Công an, Công an TP Hà Nội, Công an huyện Thạch Thất tiếp tục quan tâm, hỗ trợ trong việc đẩy mạnh phát triển đô thị ĐHQG Hà Nội tại địa điểm mới, mô hình mới, trong một quần thể khu dân cư đang phát triển.

Đồng chí Giám đốc ĐHQG Hà Nội tin tưởng, Bộ Công an và ĐHQG Hà Nội sẽ tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phối hợp để cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy, giao phó.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh: Quy chế phối hợp giữa Bộ Công an và ĐHQG Hà Nội sẽ là căn cứ, cơ sở quan trọng để hai cơ quan phối hợp toàn diện, thường xuyên, chặt chẽ, hiệu quả hơn nữa trên tất cả các mặt công tác, nhất là đảm bảo an ninh trật tự trong các hoạt động giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế của ĐHQG Hà Nội.

Ngay sau lễ ký kết phối hợp, lãnh đạo Bộ Công an sẽ chỉ đạo các đơn vị địa phương, đặc biệt là Văn phòng Bộ Công an, Cục An ninh Chính trị nội bộ, Công an TP Hà Nội, các học viện, trường CAND cụ thể hoá, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Quy chế phối hợp; định kỳ cùng ĐHQG Hà Nội đánh giá kết quả thực hiện và thống nhất kế hoạch phối hợp trong thời gian tiếp theo.

Đồng chí Thứ trưởng trân trọng cảm ơn sự quan tâm, phối hợp hiệu quả của ĐHQG Hà Nội đối với lực lượng CAND trong thời gian qua và mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp kịp thời, hiệu quả đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng lực lượng CAND trong thời gian tới.

Cũng tại buổi lễ, Thứ trưởng Lương Tam Quang đã trao Kỷ niệm chương tặng các đồng chí cán bộ lãnh đạo của ĐHQG Hà Nội có nhiều đóng góp với sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Huyền Thanh
.
.