Biểu dương nhiều mô hình, cá nhân tiêu biểu trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ

Thứ Năm, 07/09/2023, 14:26

Chiều 7/9, tại Công an TP Cần Thơ, Bộ Công an phối hợp cùng Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị biểu dương mô hình, cán bộ, đoàn viên, thanh niên tiêu biểu trong phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc (TDBV ANTQ), giai đoạn 2018 – 2023.

Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an – Trưởng Ban Chỉ đạo Thực hiện phong trào TDBV ANTQ Trung ương và đồng chí Nguyễn Minh Triết, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đồng chủ trì hội nghị.

Biểu dương các mô hình, cán bộ, đoàn viên, thanh niên tiêu biểu trong phong trào TDBV ANTQ -0
Các đại biểu tham dự hội nghị.
Biểu dương các mô hình, cán bộ, đoàn viên, thanh niên tiêu biểu trong phong trào TDBV ANTQ -1
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Cùng dự có các đồng chí: Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố - Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào TDBV ANTQ TP Cần Thơ; Thiếu tướng Tráng A Tủa, Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ; Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP Cần Thơ; cùng đại diện Ban Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố và các mô hình, cán bộ, đoàn viên, thanh niên tiêu biểu trong phong trào TDBV ANTQ tại khu vực phía Nam.

Biểu dương các mô hình, cán bộ, đoàn viên, thanh niên tiêu biểu trong phong trào TDBV ANTQ -0
Thứ trưởng Lê Quốc Hùng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Qua 5 năm thực hiện chương trình phối hợp hành động trong công tác phòng, chống tội phạm và phong trào bảo vệ ANTQ giữa Bộ Công an và Trung ương Đoàn, được sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp của các ban ngành, đoàn thể, trong đó lực lượng Công an và Đoàn Thanh niên là nòng cốt. Các hoạt động phối hợp từ trung ương đến cơ sở xã, phường, thị trấn trong tham gia bảo đảm ANTT và xây dựng phong trào TDBV ANTQ được thực hiện bài bản, chặt chẽ, thường xuyên.

Chương trình phối hợp số 09/CTr-BCA- MTTW ngày 01/8/2013 giữa Bộ Công an với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên về “Đẩy mạnh phong trào TDBV ANTQ trong tình hình mới” đã đem lại những kết quả quan trọng. 

Biểu dương các mô hình, cán bộ, đoàn viên, thanh niên tiêu biểu trong phong trào TDBV ANTQ -0
Đồng chí Nguyễn Minh Triết, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phát biểu tại hội nghị.

Bộ Công an và Trung ương Đoàn phối hợp tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đoàn viên, thanh niên trong phong trào TDBV ANTQ và phòng, chống tội phạm. Phát huy tinh thần xung kích của thanh niên tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn dân cư, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội xây dựng phong trào TDBV ANTQ. Đồng thời, tập trung công tác giáo dục, cảm hóa thanh thiếu niên chậm tiến, vi phạm pháp luật; Thực hiện hiệu quả công tác tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông...

Tuy nhiên, sự phối hợp giữa gia đình và nhà trường cùng các đoàn thể, cơ quan chức năng khác trong việc quản lý, giáo dục con em, nhất là đối với những học sinh, sinh viên cá biệt còn chưa chặt chẽ. Việc phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp chưa thực sự hiệu quả. Các hoạt động tập huấn, cung cấp thông tin, nâng cao trình độ cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên về quốc phòng, an ninh, kiến thức pháp luật chưa thường xuyên...

Biểu dương các mô hình, cán bộ, đoàn viên, thanh niên tiêu biểu trong phong trào TDBV ANTQ -0
Biểu dương các mô hình, cán bộ, đoàn viên, thanh niên tiêu biểu trong phong trào TDBV ANTQ -1
Thứ trưởng Lê Quốc Hùng và đồng chí Nguyễn Minh Triết trao Bằng khen của Bộ Công an, hoa tặng các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong phong trào TDBV ANTQ, giai đoạn 2018 - 2023.

Đồng chí Nguyễn Minh Triết, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh khẳng định, với trách nhiệm của mình, Đoàn Thanh niên tiếp tục xác định cần tập trung thực hiện tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục và phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong tham gia giữ gìn ANTT. Trong đó, cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa nội dung và phương thức giáo dục, chuyển đổi số mạnh mẽ; Nắm chắc dư luận xã hội, định hướng tư tưởng cho thanh niên; Kiên quyết, kiên trì phương châm “Lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, tăng cường thông tin tích cực đẩy lùi thông tin tiêu cực; Tiếp tục, kiên trì thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Biểu dương các mô hình, cán bộ, đoàn viên, thanh niên tiêu biểu trong phong trào TDBV ANTQ -0
Giao lưu các điển hình tiêu biểu.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đề nghị Công an các đơn vị, địa phương và Đoàn Thanh niên tiếp tục chủ động phối hợp, tham mưu cấp ủy, chính quyền các chủ trương, biện pháp xây dựng, phát động phong trào TDBV ANTQ ở địa phương, tập trung xây dựng, củng cố phong trào ở các địa bàn chiến lược, tuyến biên giới, biển đảo, khu vực tập trung đồng bào tôn giáo, dân tộc thiểu số, địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT. Đặc biệt cần lựa chọn, xây dựng những mô hình tiêu biểu, nhân rộng trên các địa bàn, các loại hình tổ chức có đặc điểm tương đồng...

Biểu dương các mô hình, cán bộ, đoàn viên, thanh niên tiêu biểu trong phong trào TDBV ANTQ -0
Trước khi vào chương trình hội nghị, các đại biểu dâng hương tại Nhà thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên trụ sở Công an TP Cần Thơ.

Trần Lĩnh
.
.