Chấn chỉnh tình trạng dạy thêm, học thêm sai quy định

19:08 08/10/2017
Nhằm chấn chỉnh tình trạng dạy thêm, học thêm sai quy định năm học 2017-2018, Sở Giáo dục và Đào tạo (D&ĐT) Hà Nội vừa có văn bản gửi hiệu trưởng các cơ sở giáo dục, trưởng phòng GD&ĐT các quận, huyện, thị xã nhắc nhở các đơn vị nghiêm túc thực hiện các quy định về dạy thêm, học thêm.

Theo đó, các nhà trường phải tuân thủ một số quy định như không được dạy thêm trước chương trình; không cắt giảm nội dung trong chương trình chính khóa để đưa vào giờ dạy thêm; không được xếp thời khóa biểu học thêm vào buổi học chính khóa hoặc giờ học tự chọn; số giờ học thêm không được vượt quá số giờ học chính khóa trong ngày.

Ngoài ra, Sở GD&ĐT Hà Nội cũng đã ban hành mức trần chi cho hoạt động dạy thêm nhằm tránh tình trạng mỗi nơi thu một kiểu. Trong đó, quy định 70% kinh phí từ việc dạy thêm dành để chi trả cho giáo viên trực tiếp dạy; 15% chi cho công tác quản lý và 15% còn lại hỗ trợ chi trả tiền điện, nước, sửa chữa cơ sở vật chất.

H.Thanh