Quy hoạch vùng cấm hoạt động khai thác khoáng sản

07:59 24/01/2016
UBND tỉnh Quảng Ninh vừa Quyết định phê duyệt khu vực cấm hoạt động khai thác khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn.

Theo đó, duy trì 5 khu cấm hoạt động khoáng sản than và 4 khu vực hạn chế hoạt động khoáng sản than tại Quảng Ninh theo Văn bản 491/CP-CN của Chính phủ. Đối với khu vực bảo vệ các hồ chứa nước phía Đông thị xã Đông Triều được Thủ tướng Chính phủ đồng ý nguyên tắc đưa ra khỏi vùng cấm hoạt động khoáng sản than tại Văn bản số 4404/CP.

Khoanh định 17 khu vực cấm hoạt động khoáng sản với tổng diện tích 181.896ha và khoanh định 3 khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản với tổng diện tích 33.990ha.

Trong khu vực cấm hoạt động khoáng sản tuyệt đối không cho phép các hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản. Khoanh định 3 khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản với tổng diện tích 33.990ha, cụ thể, khu vực Đất Bảo tồn đa dạng sinh học đang được Nhà nước xem xét, công nhận.

Đ.H