Lắp đặt 164 cột đèn chiếu sáng trên đê hữu Hồng, Vân Cốc

17:54 03/07/2018
UBND TP Hà Nội đã ban hành quyết định, cấp phép thi công lắp đặt tổng cộng 164 cột đèn chiếu sáng trên các tuyến đê hữu Hồng và Vân Cốc, thuộc địa bàn huyện Đan Phượng.


Theo quyết định, vị trí lắp đặt hệ thống điện trong phạm vi bảo vệ đê từ K40+890 đến K48+070, K44+200 đến K44+965 đê hữu Hồng và từ K14+745 đến K15+160, K13+743 đến K14+707 đê Vân Cốc. 164 cột điện sử dụng loại cột bê tông ly tâm chiều cao từ 8,5m đến 18 - 20m, kết cấu móng cột điện bằng bê tông hoặc bê tông cốt thép. Thời gian thi công từ ngày 16-10-2018 đến ngày 31-12-2018.

Công ty Điện lực huyện Đan Phượng có trách nhiệm rà soát phương án lắp đặt hệ thống điện trong phạm vi bảo vệ đê hữu Hồng thuộc địa bàn xã Liên Hồng đảm bảo phù hợp với giải pháp kỹ thuật Dự án nâng cấp đê, kè hữu sông Hồng; chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn hoặc tự tổ chức tháo dỡ, di chuyển phần công trình điện không phù hợp khi triển khai dự án...

Trong quá trình thi công phải tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường; sau khi hoàn thành công trình phải dọn sạch mặt bằng, thanh thải toàn bộ vật tư, vật liệu, phế thải trong khu vực thi công đổ đúng nơi quy định; chịu trách nhiệm sửa chữa, gia cố những vị trí hư hỏng đê điều do các phương tiện, thi công lắp đặt hệ thống điện gây ra.

Ngoài việc thi công lắp đặt hệ thống điện, không được tiến hành bất cứ hoạt động nào khác làm ảnh hưởng đến an toàn đê điều. Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão Hà Nội thực hiện chức năng quản lý đê điều, giám sát thi công lắp đặt hệ thống điện đúng quy định. Lưu hồ sơ hoàn thành công trình, bổ sung hồ sơ công trình liên quan trên đê phục vụ công tác quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai.                                                   

Hải Châu