Ngày 15-8, UBND thành phố Đà Nẵng cho biết: Thành phố vừa quyết định phê duyệt Đề án thí điểm thay thế hệ thống chiếu sáng công cộng bằng đèn LED trên địa bàn thành phố với tổng mức đầu tư không quá 40 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố và tiền tiết kiệm điện, duy tu bảo dưỡng đèn chiếu sáng hằng năm. Phạm vi thực hiện là thay thế 5% tổng số đèn chiếu sáng công cộng, cụ thể là thay thế 2.996 bộ đèn cao áp phóng điện hiện trạng trên 19 tuyến đường bằng đèn LED.

Dự án được triển khai nhằm kịp thời phục vụ sự  kiện Tuần lễ cấp cao APEC diễn ra tại Đà Nẵng; thúc đẩy thực thi Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong lĩnh vực điện chiếu sáng công cộng, cụ thể là tăng cường ứng dụng công nghệ chiếu sáng hiện đại, hiệu suất cao, tiết kiệm điện nhằm cải thiện chất lượng hệ thống chiếu sáng công cộng, tiết kiệm chi phí tiền điện và bảo trì bảo dưỡng, giảm phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính (CO2); đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển du lịch nói riêng và phát triển kinh tế - xã hội thành phố nói chung.

Gần 40 tỷ đồng triển khai thí điểm thay thế hệ thống chiếu sáng công cộng bằng đèn LED nhằm kịp thời phục vụ sự  kiện Tuần lễ cấp cao APEC diễn ra tại Đà Nẵng.

Các bộ đèn cao áp Sodium khi thay thế sẽ được thu hồi, bàn giao cho Công ty Quản lý vận hành điện chiếu sáng công cộng Đà Nẵng tiếp nhận, quản lý để phục vụ lắp đặt chiếu sáng trên địa bàn huyện Hòa Vang và trong khuôn viên 78 trường THPT và THCS trên địa bàn thành phố.

Phương thức đầu tư được áp dụng là theo hình thức ESCO. Cụ thể, nhà đầu tư trúng thầu sẽ bỏ vốn đầu tư ban đầu để triển khai, sau đó thu hồi vốn bằng kinh phí tiết kiệm tiền điện chiếu sáng, chi phí duy tu, bảo dưỡng đèn chiếu sáng hằng năm và 1 phần từ Ngân sách thành phố bố trí hằng năm để chi trả cho dự án. Về tiến độ, từ tháng 9 đến tháng 10-2017 sẽ ký kết hợp đồng và triển khai thực hiện thay thế lắp đặt, tháng 10-2017 sẽ nghiệm thu và bàn giao đưa vào sử dụng.

Hoài Thu