Công nhân nhà máy thủy điện Rào Trăng 4 bị cô lập nhưng vẫn an toàn

18:02 13/10/2020
Hiện công nhân nhà máy thủy điện Rào Trăng 4 đều an toàn nhưng bị cô lập, lương thực chỉ dùng đủ 1 ngày; 40 công nhân từ nhà máy thủy điện Rào Trăng 3, trong đó có 3 chuyên gia Ấn Độ đã di chuyển bằng đường rừng về nhà máy thủy điện Rào Trăng 4.

Chiều 13/10, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Thừa Thiên Huế đã có báo cáo nhanh gửi UBND tỉnh Thừa Thiên Huế liên quan đến thông tin tiếp nhận bước đầu về thủy điện Rào Trăng 4 qua hệ thống vô tuyến điện.

Theo Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Thừa Thiên Huế, Văn phòng đã mở máy thông tin liên lạc vô tuyến điện 100% trong quá trình triển khai công tác PCTT và TKCN tỉnh. Đến chiều 12/10, sau khi tiếp nhận thông tin về sự cố sạt lở nhà máy thủy điện Rào Trăng 3, Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Thừa Thiên Huế và Đài Thông tin duyên Hải Huế đã cố gắng kết nối liên tục với nhà máy thủy điện Rào Trăng 4 bằng hệ thống vô tuyến điện nhưng không bắt được liên lạc.

Lực lượng chức năng phong tỏa tuyến đường vào thủy điện Rào Trăng 3.

Đến khoảng 14h 20 ngày 13/10, Đài Thông tin duyên Hải Huế kết nối qua hệ thống vô tuyến điện với nhà máy thủy điện Rào Trăng 4 qua tần số 8.149 KHz, Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Thừa Thiên Huế kết nối cùng tần số với 2 đơn vị trên cho biết, hiện công nhân nhà máy thủy điện Rào Trăng 4 đều an toàn nhưng bị cô lập, lương thực chỉ dùng đủ 1 ngày.

Riêng 40 công nhân từ nhà máy thủy điện Rào Trăng 3, trong đó có 3 chuyên gia Ấn Độ đã di chuyển bằng đường rừng về nhà máy thủy điện Rào Trăng 4. Đường đi đến khu vực nhà máy thủy điện Rào Trăng 3 và thủy điện Rào Trăng 4 bị sạt lở nghiêm trọng, muốn tiếp cận phải đi bằng đường thủy nhưng nước chảy xiết.

Riêng nhà máy thủy điện A Lin B2 bị cô lập chưa có được thông tin về nhà máy; cán bộ nhà máy thủy điện A Lin B1 đã ra đến khu vực huyện A Lưới qua đường Hồ Chí Minh xác nhận toàn bộ công nhân nhà máy thủy điện A Lin B1 an toàn.


Anh Khoa