Ngân hàng chỉ được mua trái phiếu doanh nghiệp khi nợ xấu dưới 3%

08:33 20/11/2021

Đây là quy định mới đáng chú ý tại Thông tư số 16/2021 của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) quy định việc tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua, bán trái phiếu doanh nghiệp (TPDN).

Theo đó, TCTD chỉ được mua TPDN khi có tỷ lệ nợ xấu dưới 3% theo kỳ phân loại gần nhất theo quy định của NHNN về phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động đối với TCTD trước thời điểm mua TPDN. Ngoài ra, Thông tư mới cũng quy định ba trường hợp TCTD không được mua TPDN.

Thứ nhất, TCTD không được mua TPDN phát hành trong đó có mục đích để cơ cấu lại các khoản nợ của chính doanh nghiệp phát hành. Thứ hai, TCTD không được mua TPDN phát hành trong đó có mục đích để góp vốn, mua cổ phần tại doanh nghiệp khác. Thứ ba, TCTD không được mua TPDN phát hành trong đó có mục đích để tăng quy mô vốn hoạt động. 

H.A