Mỗi năm, TKV chi 1.000 tỷ đồng để bảo vệ môi trường

14:18 25/07/2020
Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam (TKV) cho biết, đến nay, TKV cơ bản giải quyết những tác động của quá trình khai thác tới môi trường. Bình quân mỗi năm, TKV dành kinh phí 1.000 tỷ đồng chi trực tiếp cho công tác bảo vệ môi trường.


Bên cạnh đó, TKV đã đầu tư hàng chục nghìn tỷ đồng để đầu tư đổi mới công nghệ khai thác than, cơ giới hóa sản xuất, đầu tư các tuyến băng tải vận chuyển than, quy hoạch, sắp xếp hiện đại hóa các cảng than, kho than chế biến tập trung. Qua đó, tích cực giảm thiểu ô nhiễm môi trường, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. 

Thợ lò Công ty Than Núi Béo bắt đầu ca làm việc, sản xuất trong mỏ.

Chỉ riêng trồng cây, hoàn nguyên bãi thải mỏ, TKV đã trồng cây phủ xanh trên 1.000 ha bãi thải, tương đương 30% diện tích bãi thải ngoài hiện có; lắp đặt 38 hệ thống quan trắc môi trường tự động theo dõi lượng bụi, khí phát thải.

Đồng thời, đầu tư xây dựng và đưa vào vận hành 45 trạm xử lý nước thải mỏ công suất trên 120 triệu m3/năm, đảm bảo 100% nước thải hầm lò được xử lý theo tiêu chuẩn môi trường. Các chỉ số quan trắc môi trường đều được kết nối về Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh và công bố trên hệ thống bảng thông tin điện tử.

Điển hình như Công ty Than Núi Béo, với đặc thù là một mỏ có khai trường mặt bằng sản xuất nằm ở trung tâm thành phố Hạ Long và tiếp giáp rất gần với các khu dân cư của các phường Hà Tu, Hà Phong, Hà Trung, nên việc bảo vệ môi trường đã được Công ty quan tâm đặc biệt. 

Xác định sản xuất đi đôi với việc bảo vệ môi trường vừa là mục tiêu vừa là động lực để xây dựng công ty phát triển bền vững, Đảng bộ Công ty Than Núi Béo đã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các dự án cải tạo, phục hồi môi trường; trồng phủ xanh sườn tầng, bãi thải với tổng diện tích 68,8 ha, giá trị 17,3 tỷ đồng; xử lý triệt để nước thải trước khi thải ra suối Hà Tu; phối hợp với UBND phường Hà Tu nạo vét suối Hà Tu. 

Từ năm 2015 đến nay, Công ty đã chi trên 93 tỷ đồng cho hoạt động môi trường thường xuyên. Với kết quả trên năm 2018, 2019 Đảng Bộ công ty được Đảng ủy Than Quảng Ninh, Tỉnh ủy Quảng Ninh tặng giấy khen, bằng khen về làm tốt công tác môi trường…

Thu Phương