EVN lãi gần 2.800 tỉ đồng kinh doanh điện

19:23 30/11/2018
Chiều 30-11, tại Hà Nội, Bộ Công Thương đã họp báo công bố chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2017 của Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN). 

Theo số liệu của Bộ Công Thương, năm 2017, sản lượng điện thương phẩm thực hiện là 174,65 tỷ kWh. Tổng chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2017 là 291.278,46 tỷ đồng. Như vậy, giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2017 là 1.667,77 đồng/kWh, tăng 0,15% so với năm 2016. 

Trong đó, tổng chi phí khâu phát điện là 220.915,64 tỷ đồng, tương ứng với giá thành khâu phát điện theo điện thương phẩm là 1.264,89 đồng/kWh.Tổng chi phí khâu truyền tải điện là 17.997,75 tỷ đồng, tương ứng với giá thành khâu truyền tải điện theo thương phẩm là 103,05 đồng/kWh. Tổng chi phí khâu phân phối-bán lẻ điện là 51.249,16 tỷ đồng, tương ứng 293,44 đồng/kWh. Và tổng chi phí khâu phụ trợ, quản lý ngành là 1.115,91 tỷ đồng, tương ứng trong giá điện thương phẩm là 6,39 đồng/kWh.

Tổng cộng hoạt động sản xuất kinh doanh điện năm 2017 và các hoạt động liên quan, EVN trong năm 2017 lãi 2.792,08 tỷ đồng. 

Ngoài ra, EVN phải bù cho giá cho chi phí sản xuất kinh doanh điện tại 7 xã, huyện đảo là 184,33 tỷ đồng. Doanh thu bán điện năm 2017 là 289.955,78 tỷ đồng, tương ứng giá bán điện thương phẩm bình quân thực hiện là 1.660,19 đồng/kWh. Như vậy, tổng cộng hoạt động sản xuất kinh doanh điện năm 2017 và các hoạt động liên quan, EVN trong năm 2017 lãi 2.792,08 tỷ đồng.

 Tuy nhiên, Bộ Công Thương cũng cho biết, các khoản chi phí chưa tính vào giá thành sản xuất điện năm 2017 gồm số dư chênh lệch tỉ giá hơn 5.000 tỉ đồng. Ngoài ra còn có các khoản chênh lệch tỉ giá hợp đồng mua bán điện của các đơn vị phát điện các năm trước cũng chưa được tính vào giá điện.

Lưu Hiệp