các đường dây 220kV Bình Long - Tây Ninh, Nam Sài Gòn - quận 8, Long Phú - Cần Thơ, Long Phú - Sóc Trăng, Ô Môn - Sóc Trăng (mạch 2), các Trạm biến áp 220kV Cần Đước, Sa Đéc và nâng công suất các Trạm biến áp 220kV TP Nhơn Trạch, Tân Thành; hoàn thành đóng điện các công trình trọng điểm đảm bảo cấp điện cho TP Hà Nội và khu vực như: Trạm biến áp 500kV Việt Trì, nhánh rẽ 220kV sau trạm Phố Nối, Tây Hà Nội, cải tạo đường dây 220kV Hà Đông - Phủ Lý, nâng công suất Trạm biến áp 220kV Sơn Tây...

Trước đó EVN đã đưa vào vận hành thương mại 2 tổ máy dự án Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 và hoàn thành chạy tin cậy dự án Nhiệt điện Thái Bình. Tính chung trên toàn quốc, tổng công suất các nguồn điện được đưa vào phát điện 6 tháng năm 2018 khoảng 1.500 MW. 

Đến cuối tháng 6-2018, tổng công suất lắp đặt nguồn điện toàn hệ thống là 46.900 MW, trong đó nguồn điện của EVN là 28.124 MW, chiếm gần 60%. 

Tập đoàn đã hoàn thành đóng điện 84 công trình lưới điện 110 – 500kV (gồm 4 công trình 500kV, 15 công trình 220kV và 65 công trình 110kV), trong đó có các công trình quan trọng như: trạm biến áp 500kV Lai Châu, nâng công suất các trạm biến áp 500kV Tân Định, Sơn La; các trạm biến áp 220kV Phù Mỹ, Phú Thọ, Nông Cống, Đắk Nông, Cần Thơ, Phong Điền; nâng công suất các TBA 220kV Đông Anh, Bắc Ninh 3, Vũng Tàu, Uyên Hưng, Đức Hòa, Tây Hồ; toàn tuyến đường dây 500/220kV Hiệp Hoà - Đông Anh - Bắc Ninh 2... 

Tổng số các công trình đã khởi công xây dựng là 59 công trình lưới điện 110 – 500kV (bao gồm 2 công trình 500kV, 8 công trình 220kV và 49 công trình 110kV). 

Ngoài ra, Tổng Công ty Điện lực miền Trung đã hoàn thành đóng điện 2 xã cuối cùng của cả nước chưa có điện tại huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam là Chơm và TrHy. Như vậy, đến nay 100% số xã trên toàn quốc (8.989 xã) đã có điện lưới quốc gia.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của EVN trong những tháng cuối năm là vận hành an toàn, ổn định hệ thống điện và thị trường điện, bám sát tình hình phụ tải, diễn biến thời tiết - thuỷ văn và sẵn sàng ứng phó với các tình huống bất lợi. 

Sẵn sàng các phương án phòng chống bão lụt, đảm bảo an toàn hồ đập và công trình thuỷ điện, đảm bảo an toàn cho vùng hạ du trong mùa mưa bão. 

Vận hành an toàn, tin cậy lưới điện truyền tải, đặc biệt hệ thống lưới điện 500kV Bắc - Nam trong điều kiện truyền tải cao cho miền Nam.

EVN cũng sẽ đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân đối với các dự án cấp điện nông thôn đã được bố trí vốn ngân sách nhà nước trong kế hoạch năm 2018. Đảm bảo cấp điện cho nuôi tôm và thực hiện xóa tình trạng hộ đấu nối phụ trên địa bàn các tỉnh miền Nam, đặc biệt khu vực Tây Nam bộ.

Tân Lương