Làm rõ việc bán không xin phép 10% vốn tại Sonadezi Giang Điền

Thứ Sáu, 01/09/2023, 14:40

Liên quan đến việc thoái vốn tại Công ty cổ phần (CP) Sonadezi Giang Điền và 6 công ty thành viên thuộc Tổng công ty CP phát triển khu công nghiệp (Sonadezi - doanh nghiệp 99,54% vốn nhà nước trực thuộc UBND tỉnh Đồng Nai) xuống dưới 50%, UBND tỉnh Đồng Nai đã có chỉ đạo xử lý rốt ráo. Trước đó, Sonadezi đã tự ý bán 10% vốn tại Sonadezi Giang Điền…  

Ngày 21/9/2020, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Quốc Hùng đã có văn bản chỉ đạo cụ thể đối với Sonadezi về việc thoái vốn tại doanh nghiệp thành viên là Sonadezi Giang Điền khi công ty này thực hiện tăng vốn điều lệ. Chỉ đạo này được đưa ra sau khi lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai xem xét đề nghị của người đại diện vốn Nhà nước tại Sonadezi cũng như ý kiến của Sở Tài chính về thoái vốn của Sonadezi tại Công ty CP Sonadezi Giang Điền.

Tại văn bản này, ông Nguyễn Quốc Hùng đã thống nhất cho người đại diện vốn Nhà nước tại Sonadezi thực hiện chuyển nhượng toàn bộ quyền mua theo phương án phát hành giai đoạn 1 trong năm 2020 để nắm giữ 42,5% vốn điều lệ tại Công ty CP Sonadezi Giang Điền. Việc cho phép này cũng kèm theo điều kiện là phải đảm bảo nguyên tắc đấu giá công khai theo quy định và theo đề nghị của Sở Tài chính.

Làm rõ việc bán không qua đấu giá 10% vốn tại Sonadezi Giang Điền  -0
Trụ sở Sonadezi Giang Điền.

Theo quyết định về danh mục thoái vốn của các công ty thành viên thuộc Sonadezi trong năm 2020 được UBND tỉnh Đồng Nai ban hành ngày 4/6/2020 thì đến thời điểm đó, Sonadezi chỉ còn nắm giữ 51% vốn tại công ty CP Sonadezi Giang Điền. Trong quyết định ngày 4/6/2020, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Quốc Hùng cũng đã yêu cầu tùy tình hình thực tế, việc điều chỉnh thoái vốn tại các doanh nghiệp thành viên của Sonadezi trong danh sách, người đại diện vốn Nhà nước tại Sonadezi phải báo cáo, trình UBND tỉnh và Sở Tài chính xem xét trước khi tiến hành.

Sonadezi phải lập phương án sắp xếp và thoái vốn các doanh nghiệp thành viên, trình UBND tỉnh xem xét, có ý kiến trước khi tổ chức thực hiện, đảm bảo hiệu quả cao, công khai, minh bạch. Đồng thời định kỳ hàng quý, hàng năm, Sonadezi phải báo cáo kết quả sắp xếp, thoái vốn cho UBND tỉnh, Sở Tài chính để theo dõi và báo cáo bộ, ngành Trung ương.

Thực hiện các chỉ đạo trên, ngày 25/11/2020, bà Đỗ Thị Thu Hằng, Chủ tịch HĐQT Sonadezi đã có văn bản gửi người đại diện vốn tại Công ty CP Sonadezi Giang Điền khẳng định việc không đầu tư thêm vốn vào Công ty CP Sonadezi Giang Điền. Thế nhưng, đến khi có các chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Nai thì trước đó, Sonadezi đã tự ý bán 10% vốn đang sở hữu tại Công ty CP Sonadezi Giang Điền mà không qua đấu giá.

Để kiểm soát phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, ngày 13/3/2018, Chi cục tài chính doanh nghiệp Đồng Nai đã có biên bản kiểm tra hồ sơ thành lập Sonadezi Giang Điền của Sonadezi. Nội dung kiểm tra tập trung vào việc góp vốn thành lập Sonadezi Giang Điền và việc bán bớt số cổ phần của Sonadezi tại Sonadezi Giang Điền từ 61,66% xuống còn 51% vốn điều lệ cũng như phương án sử dụng đất mà Sonadezi đã bàn giao cho Sonadezi Giang Điền.

Kết quả kiểm tra đã khẳng định, vốn điều lệ của Sonadezi Giang Điền là 500 tỉ đồng, trong đó vốn góp của Sonadezi hơn 308,3 tỉ đồng. Với giá cổ phần được xác định là 10 nghìn đồng/CP, số vốn góp trên chiếm 61,66% vốn điều lệ. Nhà đầu tư chiến lược là Công ty CP đầu tư xây dựng Tuấn Lộc góp 150 tỉ đồng, tương ứng với 30% vốn điều lệ.

Được biết, trong 10% vốn sở hữu tại Công ty CP Sonadezi Giang Điền bị Sonadezi đem bán, Công ty Cường Thuận IDICO đã mua 3% và sau đó bán lại một phần cho Công ty Thịnh Phong. Với số lượng cổ phần đã bán ra, đến nay một doanh nghiệp tư nhân là Công ty Tuấn Lộc đã mua và trở thành cổ đông lớn nhất của Công ty CP Sonadezi Giang Điền với tỉ lệ sở hữu lên đến 45%.

Làm rõ việc bán không qua đấu giá 10% vốn tại Sonadezi Giang Điền  -0
Khu đất xây dựng KCN Giang Điền, một lợi thế rất lớn của Sonadezi Giang Điền. 

Về việc bán bớt cổ phần của Sonadezi tại Sonadezi Giang Điền xuống còn 51%, đoàn kiểm tra của Chi cục Tài chính doanh nghiệp xác định việc chào bán 5.331.500 CP được thực hiện thông qua tổ chức tài chính trung gian trong năm 2017 với giá bán bình quân chỉ là 10,153 nghìn đồng/CP. Trong đó nhà đầu tư bên ngoài có 6 cá nhân và 1 tổ chức đã mua đến 5.031.500 CP.

Trong khi đó, Sonadezi Giang Điền đã được Soandezi bàn giao khu đất dự án KCN Giang Điền với diện tích 3.791.800m2 với 935.027m2 đất thuê trả tiền một lần, thời hạn sử dụng đến năm 2058. Dù vậy, kết quả định giá lại tài sản này cũng chỉ là hơn 67 tỉ đồng, bằng đúng giá trị sổ sách thời điểm cuối năm 2016, trong khi tổng số tiền thuê đất doanh nghiệp phải nộp lên đến 80 tỉ đồng. Sau khi được miễn giảm hơn 13,5 tỉ đồng, số tiền thuê đất phải nộp đúng bằng với số tiền định giá.

Ngoài ra, Chi cục Chi cục tài chính doanh nghiệp cũng chỉ rõ Sonadezi Giang điền còn một loạt tài sản khác như khu đất dự án biệt thự Đồng Nai tại TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng với diện tích 2.561m2 được định giá hơn 8,1 tỉ đồng vào cuối năm 2016; khu văn phòng ở KCN Biên Hòa với diện tích 11.183m2; khu dân cư An Bình diện tích 55.528m2… 

Ngày 6/10/2020, UBND tỉnh Đồng Nai tiếp tục có quyết định sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong quyết định ngày 4/6/2020, trong đó xác định số doanh nghiệp thành viên mà Sonadezi phải thoái vốn điều lệ xuống dưới 50% giảm từ 7 doanh nghiệp xuống còn 5 doanh nghiệp. Cùng nằm trong số các doanh nghiệp thành viên mà Sonadezi phải thoái vốn xuống dưới 50% theo các quyết định trên còn có Công ty CP phát triển đô thị công nghiệp số 2, nơi Sonadezi nắm giữ 57,7% vốn điều lệ, Công ty CP đầu tư xây dựng và vật liệu Đồng Nai với 52,29% vốn điều lệ, Công ty CP cảng Đồng Nai với 51% vốn điều lệ và Công ty CP Sonadezi Long Thành với 51,19% vốn điều lệ.

Trong quyết định ngày 6/10/2020, UBND tỉnh Đồng Nai cũng yêu cầu Sonadezi giữ nguyên tỉ lệ vốn sở hữu tại 8 doanh nghiệp thành viên. Trong đó tỉ lệ sở hữu của Sonadezi tại Công ty CP cấp nước Đồng Nai là 63,99%. Công ty CP môi trường Sonadezi còn 64,04%, Công ty CP Sonadezi châu Đức là 44,04%, Công ty CP dịch vụ Sonadezi 20%, Công ty CP Sonadezi An Bình còn 37,95%, Trường Cao đẳng công nghệ và quản trị Sonadezi còn 40%, Công ty CP Sonadezi Long Bình còn 46,22% và Công ty CP kinh doanh nhà Đồng Nai còn 36%.

Đến nay, Chính phủ vẫn chưa đồng ý để Sonadezi thoái vốn tại công ty mẹ nên ngoài việc rà soát lại toàn bộ quá trình thoái vốn tại các doanh nghiệp thành viên,  việc Sonadezi bán 10% vốn Nhà nước tại Công ty CP Sonadezi Giang Điền chỉ cao hơn mệnh giá một chút là không hợp lý. Do đó, UBND tỉnh Đồng Nai đang chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra, làm rõ.

Lâm An
.
.
.