Taxi truyền thống và taxi công nghệ đều phải gắn hộp đèn

10:00 15/09/2019
Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) vừa có công văn gửi Thủ tướng Chính phủ báo cáo về quy định xe taxi phải có hộp đèn với chữ "TAXI" gắn cố định trên nóc xe.

Tại công văn này, Bộ GTVT cho biết là tiếp tục chọn phương án giữ nguyên quy định tại điểm b khoản 1 Điều 6 của dự thảo Nghị định quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ôtô. Theo đó, xe taxi phải có hộp đèn với chữ "TAXI" gắn cố định trên nóc xe, kích thước tối thiểu của hộp đèn là 12 x 30 cm”.

Trước đó, Văn phòng Chính phủ đã có Văn bản số 7926/VPCP-CN ngày 4-9-2019 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc góp ý đối với dự thảo Nghị định quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ôtô. Trong đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ trưởng các Bộ: Công an, Quốc phòng, Tư pháp, GTVT, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ có ý kiến, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về 2 phương án đối với "Xe taxi sử dụng phần mềm để đặt xe, hủy chuyến, tính cước chuyến đi" (tại khoản 3 Điều 6 dự thảo Nghị định)”.

Hai phương án được Thủ tướng đưa ra để 6 thành viên Chính phủ lựa chọn là Phương án 1 - phải có hộp đèn với chữ "TAXI" gắn cố định trên nóc xe, kích thước tối thiểu của hộp đèn là 12x30cm (điểm b khoản 1 Điều 6) và Phương án 2 - không bắt buộc phải có hộp đèn với chữ "TAXI" gắn cố định trên nóc xe để nhận biết; mà thay bằng dùng phần mềm và phù hiệu xe hoặc biển hiệu xe, tem nhận diện… dán trên kính xe, có kích thước đủ lớn và dễ nhận biết để quản lý.

Theo Bộ GTVT, hiện nay, theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10-9-2014 của Chính phủ đang quy định Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi phải có hộp đèn với chữ "TAXI" gắn cố định trên nóc xe.

Đối với nội dung quy định tại dự thảo Nghị định quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ôtô (thay thế Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10-9-2014) qua 11 lần trình Chính phủ, Bộ GTVT đều đưa nội dung quy định xe taxi phải có hộp đèn với chữ "TAXI" gắn cố định trên nóc xe và quy định rõ thêm về kích thước tổi thiểu đảm bảo nhận diện được tốt hơn.

Cụ thể, tại điểm b khoản 1 Điều 6 của dự thảo Nghị định thì xe taxi phải có hộp đèn với chữ "TAXI" gắn cố định trên nóc xe, kích thước tối thiểu của hộp đèn là 12 x 30 cm”.

Bộ GTVT cho biết, đây là quy định chung cho tất cả các xe taxi, bao gồm: xe taxi sử dụng đồng hồ tính tiền (gọi tắt là taxi truyền thống) và xe taxi sử dụng phần mềm để đặt xe, huỷ chuyến, tính cước chuyến đi (gọi tắt là taxi công nghệ).

Đặng Nhật