Hàng chục lô đất ven biển Thừa Thiên Huế được cấp không đúng quy định?

16:47 07/07/2019
Huyện Phú Lộc đã cấp 62 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) cho hàng chục lô đất khu vực ven biển Cảnh Dương, xã Lộc Vĩnh từ quyết định giao đất trồng rừng phòng hộ sang đất rừng sản xuất là không đúng mục đích sử dụng đất quy định tại điều 14 Luật Đất đai 2003.

Ngày 7-7, Thanh tra tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, đơn vị vừa có thông báo kết luận thanh tra về việc chấp hành chính sách, pháp luật, nhiệm vụ và quyền hạn của UBND Phú Lộc.

Theo kết luận thanh tra, vào những năm 1990, khu vực đất cát ven biển thôn Cảnh Dương, xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc đã được trồng cây phi lao chắn gió, chắn cát bay, chắn sóng biển xâm thực, bảo vệ môi trường sinh thái và đã giao cho hợp tác xã (HTX) Bình Dương, xã Lộc Vĩnh quản lý. Việc Chủ tịch UBND huyện Phú Lộc giao đất cho các cá nhân trồng rừng phòng hộ là hết sức cần thiết, tuy nhiên quá trình triển khai thực hiện đã để xảy ra những vi phạm.

Hàng chục lô đất ven biển Cảnh Dương, xã Lộc Vĩnh đã được huyện Phú Lộc cấp GCNQSDĐ từ quyết định giao đất trồng rừng phòng hộ sang đất rừng sản xuất không đúng mục đích sử dụng đất.

Cụ thể, Chủ tịch UBND huyện Phú Lộc đã ban hành các quyết định về việc thu hồi đất của HTX Bình Dương là không đúng thẩm quyền theo quy định tại điều 24 và điều 28 Luật Đất đai năm 1993. Ngoài ra, huyện Phú Lộc còn cấp 62 GCNQSDĐ cho hàng chục lô đất khu vực ven biển Cảnh Dương, xã Lộc Vĩnh từ quyết định giao đất trồng rừng phòng hộ sang đất rừng sản xuất là không đúng mục đích sử dụng đất quy định tại điều 14 Luật Đất đai 2003; khoản 3, điều 3 quyết định số 08/2006/QĐ-BTNMT ngày 21-7-2006 của Bộ trưởng Bộ TN&MT ban hành quy định về GCNQSDĐ; khoản 1, điều 5 Thông tư số 17/2009/TTBTNMT ngày 21-10-2009 của Bộ TN&MT quy định về cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất.

Bên cạnh đó, do UBND huyện Phú Lộc không căn cứ mục đích sử dụng trong quyết định giao đất để trồng rừng phòng hộ nên đã có 24 hộ gia đình, cá nhân chuyển nhượng cho người ngoài địa phương hiện không thể thu hồi số đất này; “Việc không xác định ranh giới, mốc giới tại thực địa dẫn đến việc giao đất và cấp GCNQSDĐ không đúng với diện tích thực tế, chồng lấn lên nhau, không xác định người sử dụng từng lô đất cụ thể… Những sai phạm trên thuộc trách nhiệm của Chủ tịch UBND huyện, hạt Kiểm lâm huyện, Trưởng phòng TN&MT, Giám đốc văn phòng đăng ký đất đai, nay là Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai qua các thời kỳ và người đề nghị cấp GCNQSDĐ”, kết luận Thanh tra tỉnh Thừa Thiên - Huế khẳng định.

Không ít lô đất ven biển Cảnh Dương đã được người dân chuyển nhượng cho người ngoài địa phương hiện không thể thu hồi.

Tìm hiểu được biết, trong 62 lô đất được cấp kể trên có nhiều lô đứng tên nguyên là lãnh đạo, cán bộ huyện Phú Lộc hoặc người nhà của họ. Trong đó có vợ chồng ông Hồ Trọng Cầu, hiện đang là Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Lộc; ông Phạm Viết Phong, nguyên là Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; ông Nguyễn Kim Trường, nguyên là Phó Chủ tịch HĐND huyện… Hiện những lô đất này đang nằm trong cụm biển Lăng Cô - Cảnh Dương đã được Bộ VHTT&DL phê duyệt đề án “Phát triển du lịch biển, đảo và vùng ven biển Việt Nam đến năm 2020”.

Với các sai phạm trên, hiện Thanh tra tỉnh Thừa Thiên - Huế kiến nghị Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế chỉ đạo Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Lộc tiến hành kiểm tra đảng viên có dấu hiệu vi phạm trong việc quản lý, sử dụng đất khu vực ven biển Cảnh Dương, xã Lộc Vĩnh theo kết luận thanh tra để xử lý theo quy định của Đảng.

Đồng thời kiến nghị UBND huyện Phú Lộc chỉ đạo phòng TN&MT phối hợp với UBND xã Lộc Vĩnh và các cơ quan chức năng tiến hành thu hồi các giấy CNQSDĐ được cấp sai mục đích sử dụng đất; kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm các tập thể, cá nhân sai phạm để xử lý theo quy định pháp luật.


Anh Khoa