Chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra làm rõ những sai phạm của Công ty IPC

13:18 29/10/2018
Liên quan đến hàng loạt sai phạm xảy ra tại Công ty TNHH MTV Phát triển công nghiệp Tân Thuận (Công ty IPC), ngày 23-10, ông Võ Sĩ, Phó chánh Văn phòng UBND TP Hồ Chí Minh đã ký thông báo nội dung kết luận của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong về kết luận thanh tra hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty này.

Theo thông báo, ngày 19-10, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong đã chủ trì cuộc họp với các sở, ngành liên quan để nghe Thanh tra thành phố báo cáo Kết luận thanh tra số 33/KL-TTTP-P6 ngày 18-10-2018 của Thanh tra thành phố về thanh tra hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty IPC.

Về số dư kinh phí công đoàn đến ngày 31-12-2017 hơn 1,4 tỉ đồng mà Kết luận thanh tra đã nêu, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong cho rằng đây là khoản được trích từ chi phí, nên đề nghị Công ty IPC phải nhập vào thu nhập khác cũng như phải chấm dứt ngay việc vay ngân hàng không có trong kế hoạch tài chính của công ty. Yêu cầu các tập thể, cá nhân có trách nhiệm liên quan bồi hoàn khoản chi phí lãi vay hơn 8 tỉ đồng liên quan đến việc vay ngân hàng 400 tỷ đồng trong các năm 2016, 2017.

Tiến hành xử lý nghiêm những sai phạm trong việc chấp hành quy định của Đảng, Nhà nước về đi nước ngoài, kể cả trường hợp đi công tác, đi việc riêng của người lao động trong phạm vi quản lý của công ty, cả với những người được cử làm đại diện vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp khác. Chấn chỉnh, thực hiện đúng quy định việc cử người đại diện vốn góp và trong công tác phát hành cổ phiếu tăng vốn tại các đơn vị thành viên để đảm bảo quyền lợi của cổ đông Nhà nước; lựa chọn cổ đông chiến lược có năng lực và thực hiện đúng cam kết.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong yêu cầu lãnh đạo Công ty IPC phải thực hiện một loạt yêu cầu khác như chấn chỉnh công tác xác định giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa (CPH), chấp hành các quy định pháp luật trong công tác CPH, đảm bảo tính đúng, tính đủ giá trị phần vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp cổ phần; chấn chỉnh công tác lựa chọn đối tác thực hiện hợp tác đầu tư dự án, đảm bảo có năng lực kinh nghiệm, có năng lực về tài chính để thực hiện dự án đúng tiến độ; chấn chỉnh trong công tác chỉ định thầu, chấp hành nghiêm quy định pháp luật trong công tác đấu thầu, không thanh toán tăng tiền thiết kế - dự toán công trình tòa nhà văn phòng IPC giai đoạn 2; thu hồi, hoàn trả khoản tiền được công ty hỗ trợ, chi phí đối với người quản lý doanh nghiệp đi nước ngoài vượt thời gian theo quyết định cho phép của cấp có thẩm quyền và những trường hợp đi nước ngoài không được cấp thẩm quyền cho phép.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với BQL khu Nam rà soát, hướng dẫn Công ty IPC hoàn tất thủ tục giao đất, cấp giấy chứng nhận, xác định tiền sử dụng đất phải nộp đối với dự án Khu dân cư Hiệp Phước do Công ty IPC làm chủ đầu tư. Tiến hành kiểm tra, rà soát hướng dẫn Công ty CP Tiếp vận Đông Sài Gòn hoàn thành thủ tục pháp lý sử dụng đất, xác định tiền sử dụng đất phải nộp đối với dự án Khu dân cư Thạnh Mỹ Lợi ở quận 2 theo đúng quy định.

Sở Tài chính chỉ đạo Chi cục Tài chính doanh nghiệp tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc quản lý sử dụng vốn và tài sản, quản lý tài chính tại Công ty IPC nhằm phát hiện, xử lý kịp thời các phát sinh theo thẩm quyền. Cục Thuế thành phố tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành pháp luật thuế trong hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty IPC; kiểm tra, xác định lại số thuế mà Công ty IPC phải nộp sau khi loại trừ các khoản chi phí không phù hợp quy định pháp luật. Sở Xây dựng phối hợp với các sở, ngành liên quan kiểm tra, xử lý, giám sát việc chấp hành quy định pháp luật trong đầu tư xây dựng các dự án tại Công ty IPC và đơn vị liên doanh, liên kết.

Sở Giao thông Vận tải và Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện kiểm tra, đánh giá năng lực kinh nghiệm thực hiện Dự án nút giao thông Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ đối với công ty IPC. Đặc biệt, Giám đốc Sở Nội vụ được giao chủ trì, phối hợp với Ban Thường vụ Đảng ủy các KCX - KCN kiểm tra, xử lý những cá nhân là người quản lý doanh nghiệp, người đại diện vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp vi phạm quy định của Đảng và Nhà nước trong việc đi nước ngoài; phối hợp với UBKT Thành ủy và các cơ quan liên quan tổ chức kiểm điểm, xử lý nghiêm trách nhiệm đối với những sai phạm được nêu tại Kết luận thanh tra và xử lý trách nhiệm đối với Chủ tịch HĐTV, Tổng giám đốc và các cá nhân có liên quan đến sai phạm trong vòng 30 ngày kể từ ngày có thông báo kết luận thanh tra.

Ngoài những nội dung đã kết luận, Chánh Thanh tra thành phố cũng được giao trách nhiệm tiếp tục thành lập đoàn thanh tra để thanh tra làm rõ và kết luận đối với các vụ việc cụ thể, gồm việc CPH Công ty TNHH MTV Phát triển công nghiệp Sài Gòn (DN thành viên của Công ty IPC) chuyển thành Công ty CP Tiếp vận Đông Sài Gòn; việc quản lý và sử dụng vốn và điều hành hoạt động sản xuất - kinh doanh của Công ty CP Tiếp vận Đông Sài Gòn từ khi thực hiện CPH đến nay; việc thực hiện Dự án khu dân cư Thạnh Mỹ Lợi và các dự án khác do Công ty TNHH MTV Phát triển công nghiệp Sài Gòn làm chủ đầu tư cũng như thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật tại Dự án Khu định cư An Phú Tây do Công ty CP Phát triển Nam Sài Gòn làm chủ đầu tư và việc Công ty IPC góp vốn đầu tư dự án cũng như chuyển nhượng sản phẩm được phân chia...

Về số tiền 684 tỉ đồng Thanh tra thành phố đang tạm giữ của DN, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong yêu cầu thanh tra chuyển nộp vào ngân sách thành phố. Đồng thời, chuyển hồ sơ tài liệu sang cơ quan Cảnh sát điều tra để điều tra, làm rõ và xử lý sai phạm theo quy định đối với các vụ việc, gồm việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược tại Công ty CP Phát triển Nam Sài Gòn và Công ty CP Khu công nghiệp Hiệp Phước có dấu hiệu vi phạm quy định pháp luật, không đảm bảo lợi ích cổ đông của doanh nghiệp, gây thiệt hại cho Nhà nước.

Việc thẩm định giá của Công ty CP Chứng khoán TP Hồ Chí Minh, Công ty TNHH Thẩm định giá MHD không đúng quy định, không phù hợp giá thị trường dẫn đến khả năng gây thiệt hại cho Công ty IPC, cho nguồn vốn Nhà nước cùng với các vụ việc khác như việc thực hiện Dự án khu dân cư Long Hậu, việc hợp tác với Công ty Hồng Lĩnh thực hiện dự án có dấu hiệu vi phạm pháp luật, không đảm bảo lợi ích của Công ty IPC.

Đ.Thắng