Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho người làm báo

08:17 21/09/2017
Sáng 20-9, tại TP Đà Nẵng, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) phối hợp với Cơ quan Thường trực Hội đồng giáo dục quốc phòng - an ninh (QP-AN) Trung ương khai mạc hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho hơn 100 nhà báo, phóng viên công tác tại các cơ quan báo chí trên toàn quốc.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Phan Tâm, Thứ trưởng Bộ TT&TT đánh giá cao vai trò của báo chí trong việc tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và những thành tựu của đất nước. 

Thời gian qua, các nhà báo đã nỗ lực không ngừng trong việc thực hiện nhiệm vụ; thông tin đầy đủ, toàn diện và kịp thời các sự kiện thời sự, tình hình chính trị, kinh tế - xã hội, QP-AN; giữ gìn toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Rất nhiều bài báo đã phân tích sâu sắc, nêu rõ được quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; là kênh thông tin quan trọng giúp Chính phủ điều hành phát triển kinh tế, kiềm chế lạm phát, đảm bảo an sinh xã hội. 

Báo chí thực sự là hạt nhân trong cuộc đấu tranh chống tiêu cực, chống diễn biến hòa bình và các luận điệu xuyên tạc, phản động của các thế lực thù địch. Đồng thời, các hoạt động thông tin đối ngoại của báo chí trong nước đã chuyển tải ra thế giới những thông tin sinh động, đa chiều về đất nước, con người Việt Nam thanh bình, năng động và giàu tiềm năng phát triển.

“Không những là công cụ tuyên truyền sắc bén của Đảng, báo chí còn là công cụ giám sát xã hội đối với bộ máy nhà nước, góp phần chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, là diễn đàn của nhân dân, cầu nối giữa mọi tầng lớp nhân dân với Đảng và Nhà nước, giữa nhân dân ta với thế giới bên ngoài”, Thứ trưởng Phan Tâm nhấn mạnh.

Thứ trưởng Phan Tâm lưu ý, các thế lực thù địch luôn tìm cách tuyên truyền, xuyên tạc nhằm chống phá cách mạng Việt Nam; coi Internet, mạng xã hội là phương tiện quan trọng để kích động, xuyên tạc tình hình chính trị, kinh tế, xã hội ở trong nước nhằm gây mất niềm tin, chia rẽ, tạo bức xúc, nghi ngờ, bất bình trong công chúng, thực hiện âm mưu diễn biến hòa bình, kích động gây rối, bạo loạn… 

Vì vậy, công tác giáo dục QP-AN có vị trí hết sức quan trọng, bao gồm việc tập huấn, bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho những người làm công tác báo chí để nâng cao hiểu biết, lý luận, nhận thức và vận dụng trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ.

Các nhà báo, phóng viên tham dự khóa tập huấn từ 20-9 đến 22-9 sẽ được báo cáo viên đến từ Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) và Học viện Báo chí trình bày, trao đổi các chuyên đề như “Quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới”, “Phòng, chống chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam”; các chuyên đề về đường lối, quan điểm của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế gắn với tăng cường củng cố QP-AN; hoạt động đối ngoại, hoạt động bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, tư tưởng trong tình hình mới; kỹ năng xử lý khủng hoảng truyền thông, kỹ năng làm báo trong kỷ nguyên số… 

Thân Lai