Kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước

00:00 06/06/2021
Sáng 5/6, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh TP Hồ Chí Minh (Bến Nhà Rồng), Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh tổ chức lễ kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 - 5/6/2021).


Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên đã ôn lại cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh - người thanh niên Nguyễn Tất Thành đã đi dọc chiều dài đất nước, chọn Bến cảng Nhà Rồng là nơi lên tàu rời xa Tổ quốc, bắt đầu một cuộc hành trình vĩ đại kéo dài suốt 30 năm để tìm con đường cứu nước theo cách của riêng mình. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên nhìn nhận, thời gian càng lùi xa thì tầm vóc và ý nghĩa của sự kiện ấy càng sáng rõ hơn, càng làm chúng ta cảm nhận sâu sắc hơn rất nhiều điều về cuộc đời và sự nghiệp của Bác.

Rời Bến Nhà Rồng với hành trang là đôi bàn tay, sức lao động, nhưng bằng ý chí mãnh liệt, nghị lực phi thường, bằng tình yêu Tổ quốc vô bờ bến và bằng sự kiên nhẫn trong lao động, học tập, nghiên cứu, khổ luyện, Bác đã tìm thấy ánh sáng của chủ nghĩa Mác-Lênin, chọn lọc và vận dụng nhuần nhuyễn, sáng tạo học thuyết cách mạng tiên phong ấy vào thực tiễn Việt Nam: Lấy độc lập dân tộc, hạnh phúc của nhân dân làm mục tiêu tối thượng và làm động lực cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do, thống nhất Tổ quốc, xây dựng và phát triển đất nước.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên khẳng định: Từ chủ nghĩa yêu nước đến với chủ nghĩa Mác-Lê nin, Bác đã để lại cho chúng ta nhiều di sản vô giá, bền vững với thời gian, di sản lớn nhất là khát vọng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã viết: “Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là đường lối cơ bản, xuyên suốt của cách mạng Việt Nam và cũng là điểm cốt yếu trong di sản tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bằng kinh nghiệm thực tiễn phong phú của mình kết hợp với lý luận cách mạng, khoa học của chủ nghĩa Mác-Lênin, Hồ Chí Minh đã đưa ra kết luận sâu sắc rằng, chỉ có chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản mới có thể giải quyết triệt để vấn đề độc lập cho dân tộc, mới có thể đem lại cuộc sống tự do, ấm no và hạnh phúc thực sự cho tất cả mọi người, cho các dân tộc”.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh: Tư tưởng, đạo đức, phong cách và cả cuộc đời chiến đấu vì độc lập cho dân tộc, tự do, hạnh phúc cho nhân dân của Bác mãi soi sáng, dẫn dắt dân tộc ta tiến về phía trước trên hành trình hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc, sánh vai với các cường quốc năm châu.

Kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân TP Hồ Chí Minh luôn vinh dự, tự hào và ý thức trách nhiệm sâu sắc; luôn nêu cao lòng yêu nước, kiên định con đường đấu tranh cách mạng, một lòng son sắt với Đảng và Bác Hồ. 45 năm sau ngày được mang tên Bác, TP Hồ Chí Minh đã có bước chuyển mình mạnh mẽ trên con đường xây dựng và phát triển; là nơi khởi nguồn của nhiều phong trào đổi mới, năng động sáng tạo, không ngừng vươn lên về mọi mặt.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên bày tỏ tin tưởng, mặc dù còn rất nhiều việc phải làm nhưng với truyền thống cách mạng, truyền thống yêu nước, đoàn kết, nhân ái, nghĩa tình, thành phố sẽ chung sức, đồng lòng xây dựng, phát triển ngày càng giàu đẹp, văn minh để xứng đáng hơn với vinh dự thành phố mang tên Bác...

Thanh Vũ