Đà Nẵng sẽ đầu tư hơn 2.000 tỉ đồng xây dựng thành phố thông minh CN 4.0

19:44 10/04/2019
Tại Hội thảo công bố Đề án xây dựng thành phố thông minh (TPTM) chính quyền TP Đà Nẵng đã cho biết: Lộ trình xây dựng TPTM sẽ được chia thành 3 giai đoạn với tổng kinh phí thực hiện giai đoạn đến năm 2020 là 941 tỷ đồng; giai đoạn 2021-2025 dự kiến 1.197 tỷ đồng. Các nội dung giai đoạn 2026-2030 được cụ thể sau khi có đánh giá kết quả triển khai đến năm 2025…

Ngày 10-4, UBND TP. Đà Nẵng đã tổ chức Hội thảo công bố Đề án xây dựng TPTM. Đây là nội dung quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết số 43/NQ/TW ngày 24-01-2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Theo Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) TP Đà Nẵng cho biết: Thông qua sự tư vấn của các tổ chức, doanh nghiệp, các thành phố thông minh trên thế giới…q ua 11 tháng triển khai, ngày 29/12/2018, Đề án xây dựng TPTM tại TP Đà Nẵng giai đoạn 2018-2025, định hướng đến năm 2030 đã được UBND TP Đà Nẵng phê duyệt.

Chính quyền TP. Đà Nẵng đã cho biết: Lộ trình xây dựng TPTM sẽ được chia thành 3 giai đoạn với tổng kinh phí thực hiện giai đoạn đến năm 2020 là 941 tỷ đồng; giai đoạn 2021-2025 dự kiến 1.197 tỷ đồng.

Theo đó mục tiêu xây dựng Đề án TPTM thông qua việc ứng dụng các thành tựu CNTT-TT của cuộc cách mạng CN 4.0 vào tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội, tạo công cụ, phương tiện và động lực mới phục vụ quản lý nhà nước, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực, khai thác tối ưu tài nguyên, nâng cao năng lực cạnh tranh của DN, tạo điều kiện cho hoạt động đổi mới sáng tạo; cung cấp nhiều dịch vụ tiện ích, môi trường sống tốt cho người dân; tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân tham gia vào quá trình xây dựng TPTM nhằm đạt được mục tiêu Đà Nẵng trở thành thành phố cấp quốc gia hiện đại, năng động, sáng tạo, thông minh; phát triển theo hướng thành phố kinh tế, trí thức; là trung tâm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, có vị trí quan trọng trong chiến lược phát triển vùng.

Theo đó mục tiêu xây dựng Đề án TPTM thông qua việc ứng dụng các thành tựu CNTT-TT của cuộc cách mạng CN 4.0 vào tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội, tạo công cụ, phương tiện và động lực mới phục vụ quản lý nhà nước, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực, khai thác tối ưu tài nguyên, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp...

Tại hội thảo lần này, Hội tin học Việt Nam đã trao giấy chứng nhận 10 năm dẫn đầu chỉ số Vietnam ICT Index (2009-2018) cho UBND TP Đà Nẵng. Đồng thời Sở TT&TT TP Đà Nẵng cũng ký kết hợp tác với các đối tác trong việc triển khai xây dựng TPTM tại TP. Đà Nẵng.


Hoài Thu