Các lĩnh vực tập trung hợp tác bao gồm các dự án và CNTT trong một số ngành như: Giao thông, Quản lý tài nguyên nước, Thông tin và Truyền thông, Y tế và Công nghệ cao. Đặc biệt, với những giải pháp CNTT của IBM, Đà Nẵng sẽ có thêm nhiều cơ sở dữ liệu, phương án để giải quyết những thách thức trong quá trình phát triển, nhất là ùn tắc giao thông, kiểm soát hệ thống cơ sở hạ tầng; kiểm soát chất lượng, quá trình khai thác, cung cấp và sử dụng nguồn tài nguyên nước; kiểm soát nguồn gốc xuất xứ thực phẩm, cảnh báo về nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm; ứng phó với sự biến đổi khí hậu…

Qua đó, 2 bên sẽ xúc tiến xây dựng lộ trình thích hợp để từng bước hình thành trung tâm điều hành, hỗ trợ chính quyền thành phố ra các quyết định chính xác, có cơ sở, nhanh chóng và sát thực tế.

Và thông qua sự hợp tác này, với tầm nhìn xây dựng Đà Nẵng thành một Thành phố thông minh trong 5 - 10 năm tới, mọi hoạt động, công việc tại thành phố đều được điện tử hóa, việc khai thác và sử dụng các nguồn lực, tài nguyên như đất, biển… sẽ dựa trên nền tảng tin học hóa một cách tối đa và hiệu quả nhất

Hoài Thu