Hà Nội phấn đấu đạt 8 triệu USD từ nghệ thuật biểu diễn

16:02 10/06/2017

Thủ đô Hà Nội đặt mục tiêu thu từ nghệ thuật biểu diễn khoảng 5 triệu USD vào năm 2020 và 8 triệu USD vào năm 2030.  

Ủy ban nhân dân Hà Nội vừa ban hành kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển ngành công nghiệp văn hóa Thủ đô Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Trong đó, Hà Nội đặt mục tiêu thu khoảng 5 triệu USD từ nghệ thuật biểu diễn vào năm 2020 và nghệ thuật truyền thống phấn đấu mỗi năm dàn dựng, biểu diễn từ 15 vở đến 20 vở mới. Nghệ thuật chuyên nghiệp phấn đấu mỗi năm có từ 3.500 đến 4.000 buổi biểu diễn. 

Đến năm 2030, mục tiêu doanh thu từ  nghệ thuật biểu diễn của Hà Nội được nâng lên 8 triệu USD. Tuy nhiên, số lượng vở diễn nghệ thuật truyền thống cần phấn đấu dàn dựng, biểu diễn không cao hơn (giữ nguyên mục tiêu 20 vở mới/năm). Chỉ tiêu phấn đấu về số lượng buổi diễn của nghệ thuật chuyên nghiệp cũng ít biến động ( 4.000 buổi diễn/năm).

Nghệ thuật truyền thống sẽ tiếp tục được Hà Nội khuyến khích kết hợp với nghệ thuật đương đại

Để đạt mục tiêu đề ra, trong thời gian tới, Hà Nội sẽ tích cực phát triển thị trường cho các tác phẩm sân khấu, âm nhạc, các chương trình nghệ thuật biểu diễn, có sự kết hợp giữa bảo tồn và phát huy nghệ thuật truyền thống dân tộc với các loại hình nghệ thuật đương đại. 

Thủ đô cũng đặc biệt khuyến khích  thành lập các doanh nghiệp và ưu tiên các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc, nghệ thuật biểu diễn, tổ chức sự kiện, khuyến khích các đơn vị nghệ thuật ngoài công lập, đẩy mạnh cơ chế tự chủ với các đơn vị nghệ thuật công lập, tài trợ phổ biến các tác phẩm có chất lượng và doanh thu cao… 


N.Hoa