Khá nhiều ý kiến đóng góp cho rằng, trong quy hoạch, cần tiếp tục về việc điều chỉnh chế độ cho nghệ sĩ, đầu tư phát triển cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, bảo tồn các loại hình nghệ thuật dân gian truyền thống…

Định hướng về mặt thẩm mỹ nghệ thuật là nội dung cần chú trọng vì hiện nay sự đón nhận của công chúng đối với các bộ môn nghệ thuật truyền thống ngày càng ít, nếu không đầu tư đào tạo một thế hệ công chúng trẻ cho các bộ môn nghệ thuật truyền thống, các bộ môn này ngày càng mất dần hoặc lụi tàn. Mặt khác, xã hội hóa trong nghệ thuật biểu diễn là cần thiết nhưng cũng cần phải cân nhắc. Lý do là khi xã hội hóa thì các nhiệm vụ chính trị không mang lại lợi nhuận không được các đơn vị xã hội hóa quan tâm...

N.H. - B.H.