Việt Nam nỗ lực thực hiện các cam kết quốc tế về bình đẳng giới

20:07 27/11/2019
Ngày 27- 11- 2019, tại Trung tâm Hội nghị thủ đô Bangkok, Thái Lan đã khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Châu Á - Thái Bình Dương về 25 năm thực hiện Tuyên bố và Cương lĩnh hành động Bắc Kinh.  


Ngoài việc rà soát những thành tựu đã đạt được và các thách thức vẫn tồn tại liên quan tới việc thực hiện Tuyên bố và Cương lĩnh hành động Bắc Kinh, Hội nghị sẽ thông qua một Tuyên bố chung cấp Bộ trưởng với các biện pháp nhằm thúc đẩy việc thực hiện bình đẳng giới. 

Tuyên bố này sẽ phục vụ cho việc Ủy ban Địa vị Phụ nữ (CSW) rà soát việc thực hiện Cương lĩnh hành động Bắc Kinh ở quy mô toàn cầu trong phiên họp thứ 64 vào tháng 3- 2020 tại New York, Hoa Kỳ.

Đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Hội nghị 25 năm thực hiện Tuyên bố và Cương lĩnh hành động Bắc Kinh.

Tại hội nghị Thứ trưởng Bộ LĐ- TBXH Lê Quân cho biết trong 25 năm qua, Chính phủ Việt Nam đã quyết tâm thực hiện hóa các mục tiêu của Cương lĩnh hành động Bắc Kinh và các cam kết quốc tế khác về bình đẳng giới trong quá trình xây dựng và củng cố luật pháp, chính sách của quốc gia. 

Việt Nam đã có những nỗ lực đáng kể nhằm giảm thiểu quy định mang tính chất phân biệt đối xử đối với cả phụ nữ và nam giới; nổi bật là Bộ luật Lao động năm sửa đổi, vừa được Quốc hội Việt Nam thông qua với nhiều nội dung tiến bộ thúc đẩy bình đẳng giới trong lao động. Những nỗ lực của Việt Nam trong lĩnh vực bình đẳng giới đã cải thiện rõ rệt vai trò và địa vị của phụ nữ Việt Nam. 

Cụ thể, tỷ lệ nữ tham gia Quốc hội luôn ở mức cao trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương và thế giới (đạt 27,06%), tỷ lệ tham gia lực lượng lao động của lao động nữ là 71,2%. Bên cạnh đó, ngày càng có nhiều gương mặt nữ doanh nhân và nữ giám đốc điều hành tiêu biểu của Việt Nam được các Diễn đàn kinh tế thế giới ghi nhận và được tôn vinh là những Doanh nhân quyền lực nhất Châu Á - Thái Bình Dương./

Phan Hoạt
.
.
.