“Tuyệt đối chống lợi ích nhóm và tham nhũng chính sách”

Thứ Tư, 17/01/2018, 20:31
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn mạnh như vậy tại  Hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 của Văn phòng Chính phủ (VPCP) chiều 17-1. 

Cùng dự hội nghị có Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam; lãnh đạo các văn phòng Trung ương, bộ, ngành, địa phương.

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng cho biết, năm 2017, tình hình kinh tế-xã hội có chuyển biết rõ rệt, đạt và vượt 13/13 chỉ tiêu. Trong thành tựu chung của đất nước có sự đóng góp tích cực của VPCP với vai trò là cơ quan tham mưu, tổng hợp, điều phối, kiểm soát thủ tục hành chính, bảo đảm thông tin, hậu cần kỹ thuật cho hoạt động của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị triển khai công tác năm 2018 của Văn phòng Chính phủ.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương Văn phòng Chính phủ thực hiện tốt chức năng giúp việc giữa hai định chế là Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ cùng các Phó Thủ tướng, giúp việc cho Chính phủ hoàn thành nhiệm vụ, giữ gìn hình ảnh của Chính phủ liêm chính, kiến tạo phát triển, hành động, phục vụ nhân dân.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao Văn phòng Chính phủ có nhiều đổi mới tích cực thời gian qua, đã tham mưu soạn thảo kịp thời hơn các tài liệu phục vụ Chính phủ và các Phó Thủ tướng; kịp thời truyền đạt chỉ đạo của Thủ tướng và Chính phủ tới các bộ, ngành, địa phương; thúc đẩy xây dựng, ban hành quy định chi tiết hướng dẫn luật, pháp lệnh được đặc biệt quan tâm và giúp năm 2017 là năm đầu tiên Chính phủ không còn nợ các văn bản...

Văn phòng Chính phủ đã tham mưu cắt bỏ các thủ tục hành chính không cần thiết, nhất là các thủ tục chuyên ngành. Cho rằng chính quyền phải đối thoại để sửa “cái sai, cái chậm” là rất cần thiết, Thủ tướng nhấn mạnh tới công tác đối thoại của Văn phòng Chính phủ phải hiệu quả, lắng nghe ý kiến của người dân và doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn. 

Về công tác kiểm tra, đốc thúc các chỉ đạo của Thủ tướng và các Phó Thủ tướng, Thủ tướng cho rằng Văn phòng Chính phủ đã làm tốt nhiệm vụ quản lý và tổ chức thực hiện chương trình công tác của Chính phủ. Thủ tướng cũng đánh giá cao vai trò của Tổ công tác của Thủ tướng do Bộ trưởng Mai Tiến Dũng làm tổ trưởng, đôn đốc, kiểm tra, ra thời hạn, không để tình trạng nói nhiều làm ít.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Văn phòng Chính phủ phải thể hiện vai trò người “gác gôn” cho Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ; yêu cầu Văn phòng Chính phủ làm tốt công tác tham mưu để tạo nên môi trường đầu tư kinh doanh với những giải pháp cụ thể để hướng đến sự phát triển bền vững của đất nước; khắc phục tình trạng công tác nghiên cứu, phân tích đánh giá chính sách yếu, một số cán bộ công chức chậm và chưa cập nhật kiến thức mới về kinh tế thị trường và hội nhập.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh "Thời gian tới tôi đề nghị Bộ trưởng tập trung tạo rõ nét chất lượng tham mưu tổng hợp, chủ động tích cực hơn, coi đây là nhiệm vụ chính trị xuyên suốt của Văn phòng Chính phủ; tham mưu sao cho đúng Hiến pháp, pháp luật, thẩm quyền của Chính phủ, vừa giải quyết được phát sinh, vừa đáp ứng tốt yêu cầu của người dân và doanh nghiệp; việc đề xuất các chính sách phải vô tư, trong sáng vì lợi ích chung, vì nhân dân, không phải vì lợi ích cá nhân; tuyệt đối chống lợi ích nhóm và tham nhũng chính sách”.

Thu Thuỷ
.
.
.