Báo cáo tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng cho biết, năm 2017, thị trường bất động sản cơ bản được kiểm soát, tiếp tục tăng trưởng, chưa có dấu hiệu bất thường, cực đoan lớn.

Diện tích bình quân nhà ở toàn quốc đạt khoảng 23,4m2 sàn/người, tăng 0,6m2 sàn/người so với 2016. Tổng số dự án bất động sản đang triển khai là 3.077 dự án với vốn đầu tư khoảng 3,3 triệu tỷ đồng, sử dụng 79.943ha đất.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh đến vai trò, vị trí to lớn của lĩnh vực xây dựng trong các ngành kinh tế quốc gia. 

Khái quát năm 2017, Thủ tướng đánh giá ngành Xây dựng đã cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ, chức năng quản lý nhà nước được giao, có một số chuyển biến tích cực, khởi sắc trên một số lĩnh vực công tác, góp phần quan trọng vào việc thực hiện, đạt và vượt toàn bộ các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của cả nước năm 2017.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu tại hội nghị. Ảnh: TTXVN

Giao nhiệm vụ cho ngành Xây dựng trong năm 2018, Thủ tướng đề nghị Bộ Xây dựng “tiếp tục đổi mới, quyết liệt hơn nữa, hiệu quả hơn nữa” trong chỉ đạo điều hành hoạt động của ngành, bảo đảm cụ thể hơn, bám sát thực tiễn và giải quyết có hiệu quả các vấn đề thực tiễn đặt ra.

Thủ tướng mong muốn tạo chuyển biến thực chất, rõ nét hơn nữa trong cơ cấu lại ngành Xây dựng; tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp đề ra, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GDP trong lĩnh vực xây dựng đạt 9,2% năm 2018. 

Thủ tướng đặt ra yêu cầu, đến năm 2020, xây dựng được hầu hết các công trình xây dựng thiết yếu, bảo đảm chất lượng, thẩm mỹ, có giá thành cạnh tranh; khắc phục cơ bản tình trạng đầu tư dàn trải, thất thoát, lãng phí, kém hiệu quả, tham nhũng, lợi ích nhóm trong đầu tư xây dựng, nhất là các dự án sử dụng vốn Nhà nước; hạn chế tối đa việc điều chỉnh tổng mức đầu tư, tiến độ xây dựng.

Thủ tướng lưu ý Bộ cần tăng tỷ trọng vốn đầu tư ngoài ngân sách Nhà nước, đặc biệt là hình thức đối tác công tư PPP để vừa huy động nguồn lực, vừa nâng cao chất lượng, hiệu quả công trình. Đi liền với đó là tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ mới, hiện đại để nâng cao năng suất lao động, chất lượng, hiệu quả, tiến độ xây dựng trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0.

Đặc biệt, Thủ tướng chỉ đạo tiếp tục phát triển nhà ở xã hội tại các địa phương với những biện pháp cụ thể, tích cực hơn. Xây dựng hệ thống thông tin nhà ở và thị trường bất động sản phục vụ công tác quản lý, hoạch định chính sách và bảo đảm minh bạch thị trường.      

PV (theo TTXVN)