Tuyên Quang đón nhận Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Bình

19:03 02/02/2017
Sáng 2- 2- 2017, tại Quảng trường thôn Bó Củng, xã Kim Bình, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang long trọng tổ chức kỷ niệm 87 năm thành lập Đảng và đón nhận Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Bình - địa điểm diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng.

Tham dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Tổ chức Trung ương Tô Huy Rứa; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH Khóa XIV tỉnh Tuyên Quang Chẩu Văn Lâm; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Phạm Minh Huấn…

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính trao Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Bình cho đại diện tỉnh Tuyên Quan.

Năm 1950, khi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của quân và dân ta bước sang giai đoạn tổng phản công, tình hình thế giới và trong nước có nhiều biến chuyến lớn, đòi hỏi Đảng ta phải giải quyết những vấn đề lý luận và thực tiễn cấp bách để đưa cách mạng tiến lên. Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng được triệu tập để hoàn chỉnh và bổ sung đường lối cách mạng, đề ra những quyết sách lớn, đưa cuộc kháng chiến đến thắng lợi.

Với sứ mệnh lịch sử đã trao, cùng với các huyện trong tỉnh, huyện Chiêm Hóa (Tuyên Quang) là an toàn khu đặc biệt quan trọng trong lòng Thủ đô khu giải phóng - nơi Bác Hồ, Trung ương Đảng tin tưởng lựa chọn chuẩn bị và tổ chức Đại hội II của Đảng.

Đây là Đại hội đầu tiên của Đảng được tổ chức ở trong nước và Đại hội duy nhất được tổ chức ở một địa phương ngoài Thủ đô Hà Nội, đánh dấu bước phát triển quan trọng trong quá trình lãnh đạo của Đảng ta, đặc biệt trong tư duy lý luận về cách mạng và chiến tranh cách mạng. Đường lối do Đại hội vạch ra đã đáp ứng yêu cầu trước mắt của cuộc kháng chiến và yêu cầu lâu dài của cách mạng Việt Nam.

Trong diễn văn khai mạc, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH Khóa XIV tỉnh Tuyên Quang Chẩu Văn Lâm nhấn mạnh, việc Khu di tích Kim Bình đươc xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt một lần nữa khẳng định vị thế Thủ đô khu giải phóng, Thủ đô kháng chiến mà lịch sử đã giao phó cho Tuyên Quang. Đây là sự tri ân của Đảng, Nhà nước, là tình cảm đặc biệt mà đồng bào cả ước dành tặng cho mảnh đất Kim Bình lịch sử - nơi khởi nguồn và phát tích của cách mạng Việt Nam; đồng thời có ý nghĩa quan trọng trong việc giáo dục truyền thống cách mạng, ý chí tự lực, tự cường cho thế hệ hôm nay và mai sau.

Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính khẳng định, được đón nhận Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với những giá trị lịch sử, văn hóa to lớn của Khu di tích lịch sử Kim Bình trong việc giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đoàn kết dân tộc, ý thực tự cường, cổ vũ toàn Đảng, toàn quân, toàn dân thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng.

Đây là niềm vinh dự, tự hào và cũng là trách nhiệm lớn lao đối với Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, lịch sử của Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Kim Bình; góp phần quan trọng xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Cũng trong ngày 2- 2- 2017, tỉnh Tuyên Quang đã phát động thi đua năm 2017 và Tết trồng cây Xuân Đinh Dậu.

Phan Hoạt