Đây là hoạt động nhằm tôn vinh giá trị to lớn của 1 trong 3 nền văn hóa cổ Việt Nam, gồm: Đông Sơn, Sa Huỳnh và Óc Eo. Văn hóa Óc Eo hình thành và phát triển mạnh ở khu vực đồng bằng Nam Bộ trong khoảng 10 thế kỷ đầu Công nguyên.

Năm 1937, nhà khảo cổ người Pháp Louis Malleret đã tiến hành khảo sát, nghiên cứu một vài địa điểm văn hóa Óc Eo trong vùng Ba Thê và ghi nhận hàng loạt di tích phân bố trên các gò thấp, hệ thống kênh cổ.

Qua nhiều đợt khảo sát, các di vật, di chỉ của nền văn hóa Óc Eo được khai quật hết sức phong phú về loại hình và đa dạng về chất liệu, như: Tôn giáo, cư trú, kiến trúc, mộ táng, nhất là các di tích kênh đào cổ, đường nước cổ, lung cổ…

V.Đức