Tiếp tục quán triệt thực hiện Nghị quyết 25 tại Quảng Nam

12:33 13/04/2018
Thực tế của Quảng Nam rất sinh động, góp phần làm thay đổi nhận thức trong hệ thống chính trị và tiếp tục góp phần làm phong phú thêm hệ thống quan điểm của Đảng về công tác dân vận.

Sáng 13-4, tại TP Tam Kỳ, đoàn công tác của Ban Dân vận Trung ương do đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam về tình hình thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW (Nghị quyết 25) ngày 3-6-2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Trương Thị Mai cho biết trong quá trình thực hiện Nghị quyết 25 và sau này là một số văn bản khác của Đảng, nhiều nơi cấp ủy đã cụ thể hóa, đề ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp liên quan đến công tác dân vận, việc tăng cường vai trò của cấp ủy, hệ thống chính trị, nhất là hệ thống Mặt trận, các tổ chức đoàn thể nhân dân được tiếp tục ra đời, đưa công tác dân vận lên tầm cao mới.

Đồng chí Trương Thị Mai phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Đối với Quảng Nam, đồng chí Trương Thị Mai đánh giá cao và ghi nhận kết quả công tác dân vận đạt được thời gian qua. Quảng Nam đã nhận thức sâu sắc và thực hiện hiệu quả quan điểm chỉ đạo về công tác dân vận mà Nghị quyết 25 của Ban Bí thư đã nêu ra.

Thực tế của Quảng Nam rất sinh động, góp phần làm thay đổi nhận thức trong hệ thống chính trị và tiếp tục góp phần làm phong phú thêm hệ thống quan điểm của Đảng về công tác dân vận.

Phát huy những kết quả đạt được, đồng chí Trương Thị Mai cho rằng Quảng Nam thời gian tới cần tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng để Đảng mạnh, đủ sức lãnh đạo nhân dân, làm cho nhân dân càng tin tưởng hơn vào Đảng.

Cùng với xây dựng Đảng, Quảng Nam tiếp tục tập trung làm tốt xây dựng sự đồng thuận của nhân dân với Đảng, với chính quyền, từ đó mới xây dựng được khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Từ đồng thuận, tăng cường đại đoàn kết toàn dân tộc thì Đảng mới phát huy tốt vai trò của nhân dân trong xây dựng, phát triển đất nước, đáp ứng yêu cầu mới từ thực tiễn đặt ra.

Đoàn công tác của Ban Dân vận Trung ương đánh giá cao những kết quả mà Quảng Nam đạt được trong việc thực hiện Nghị quyết 25.

Bên cạnh đó, việc lồng ghép, triển khai thực hiện Nghị quyết 25 với các quan điểm chỉ đạo của Trung ương Đảng tại Nghị quyết Đại hội XII và nhiều văn bản khác có liên quan của Đảng thời gian qua cần được Quảng Nam triển khai sâu rộng, đạt hiệu quả cao hơn.

Ngọc Thi