Quảng Nam tiếp tục hoãn Đại hội Đảng cấp cơ sở do dịch COVID-19

20:19 17/04/2020
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam chỉ đạo tiếp tục tạm hoãn việc tổ chức Đại hội Đảng cấp cơ sở (kể cả đại hội điểm) cho đến khi có chỉ đạo mới của Trung ương.

Tối 17/4, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Nam cho biết tại phiên họp diễn ra cùng ngày, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy Quảng Nam đã thảo luận và thống nhất chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3 của Thủ tướng Chính phủ, Thông báo số 726-TB/TU ngày 31/3 của BTV Tỉnh ủy về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Cơ quan, đơn vị, địa phương nào để xảy ra dịch bệnh do chủ quan, lơ là, mất cảnh giác thì người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phải chịu trách nhiệm trước BTV Tỉnh ủy và bị xử lý kỷ luật theo quy định.

Lực lượng Công an nỗ lực tham gia tuyến đầu tại các chốt kiểm soát, phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

BTV Tỉnh ủy Quảng Nam giao Công an tỉnh phối hợp với các ngành liên quan tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự, xử lý nghiêm các hành vi gây rối trật tự công cộng, chống đối người thi hành công vụ, không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch; đặc biệt lưu ý và có biện pháp mạnh đối với các hành vi vi phạm pháp luật như đua xe, cờ bạc, ma túy.

Ngoài ra, BTV Tỉnh ủy Quảng Nam cũng chỉ đạo tiếp tục tạm hoãn việc tổ chức Đại hội Đảng cấp cơ sở (kể cả đại hội điểm) cho đến khi có chỉ đạo mới của Trung ương.

Trước đó, ngày 26/3, BTV Tỉnh ủy Quảng Nam đã có Công văn số 2700/CV-TU về tăng cường phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong thời gian cao điểm, chỉ đạo tạm dừng tất cả các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 20 người, kể cả việc tổ chức Đại hội các Chi bộ, Đảng bộ cơ sở.
Ngọc Thi