Khai trương Trung tâm điều hành tích hợp hiện đại nhất Việt Nam

16:16 22/05/2020
Ngày 22/5, tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ( KH&ĐT) đã khai trương Trung tâm điều hành thử nghiệm Bộ KH&ĐT.

Trung tâm được xây dựng dựa trên giải pháp công nghệ hiện đại, phần mềm thông minh, trục tích hợp dữ liệu và đặc biệt là từ hệ thống cơ sở dữ liệu lớn đã được xây dựng của Bộ KH&ĐT, bao gồm: hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp; hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài; hệ thống thông tin về đầu tư công; hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; hệ thống thông tin về giám sát, đầu tư và hệ thống cơ sở dữ liệu thống kê quốc gia. 

Với khối lượng lớn cơ sở dữ liệu này, công tác thu thập thông tin, tổng hợp, phân tích, đánh giá sẽ được thực hiện trong khoảng thời gian ngắn nhất, với độ chính xác cao nhất. 

Hệ thống cơ sở dữ liệu của Trung tâm cũng giúp xử lý các công việc của Bộ KH&ĐT với thời gian nhanh nhất, khối lượng công việc lớn nhất, đảm bảo tiết kiệm chi phí nhất.

Hệ thống cơ sở dữ liệu của Trung tâm là cơ sở để đưa ra các thông tin tổng hợp, cảnh báo, giúp tăng cường năng lực tham mưu, quản lý, nâng cao hiệu quả điều hành kinh tế, xã hội và quản trị nội bộ của Bộ KH&ĐT. Trung tâm cho phép sử dụng thông tin và công nghệ phân tích để người điều hành ra quyết định kịp thời, giúp quản lý được đa dạng các vấn đề, bao gồm cả những vấn đề đã được dự liệu trước và những vấn đề xảy ra đột xuất, tình huống khẩn cấp. 

Các đại biểu ấn nút khai trương Trung tâm điều hành tích hợp của Bộ KH&ĐT

Phát biểu tại Lễ khai trương, ông Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, đánh giá cao sự đi đầu trong ứng dụng công nghệ thông tin của Bộ KH&ĐT; đặc biệt là những việc tham mưu của Bộ trong xây dựng thể chế, chính sách trong phát triển kinh tế xã hội. Trong đổi mới sáng tạo, Bộ KH&ĐT đã đi đầu, chủ động xây dựng cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp rất hữu ích; cung cấp thông tin tình hình thực tế và tăng tính minh bạch, công khai… 

Việc khai trương Trung tâm thể hiện việc Bộ KH &ĐT hướng tới cách quản trị thông minh, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của doanh nghiệp và xã hội.

Lưu Hiệp